På grunn av Covid-19 situasjonen har det vært noe usikkerhet om asiatiske inspektører har hatt adgang til å komme til Norge for å inspisere kvaliteten av forestående sesongs høstmakrell.

Sjømat Norge har hatt dialog med Nærings- og handelsdepartementet og Justisdepartementet, og fått bekreftelse på at sjømatinspektører fra alle land har adgang til Norge for å gjøre jobben sin med kvalitetskontroll, i henhold til gjeldende regelverk.

Sjømat Norge har utarbeidet et skriv som norske eksportører kan distribuere til sine kunder for å redusere den usikkerheten som har vært. Sjømat Norge bekrefter også at regelverket fungerer ettersom sjømatinspektører fra land utenfor EØS-området allerede har kommet til Norge uten noen som helst problemer.

Sjømat Norge understreker samtidig at det er svært viktig at det blir praktisert strengt smittevern både for inspektørene og i produksjonen.