En fersk undersøkelse fra Sjømatrådet viser at 35 prosent av barn og unge spiser fisk sjeldnere enn én gang i uken. Godteri og snacks spiser de yngste derimot mange ganger ukentlig.

Gode kostholdsvaner tidlig i livet legger grunnlaget både for en god helse og sunne matvaner senere i livet. Siden 2019 har Sjømatrådet derfor sett nærmere på fiskekonsumet til barn og unge i alderen 8-19 år.

Årets undersøkelse, gjennomført av Ipsos, viser at de fleste norske barn og unge fortsatt spiser fisk for sjelden, og de spiser fortsatt snacks og godterier langt oftere enn de spiser fisk.

Helsedirektoratet anbefaler fisk til middag 2-3 ganger i uken, i tillegg til fisk som pålegg. Men undersøkelsen viser at kun 7 prosent spiser fisk til middag minst tre ganger i uken, over halvparten spiser sjelden eller aldri fisk som pålegg og 6 prosent spiser så godt som aldri fisk til middag i det hele tatt.

Til sammenlikning spiser nesten 1 av 4 (23 prosent) snacks og godterier minst tre ganger i uken.

Fra prosent til individ

I Norge bor det ca. 772 000 barn og unge mellom 8 og 18 år, ifølge SSB. Ser vi nærmere på antallet unge individer bak prosentandelene fra undersøkelsen får vi følgende:

•6 % som sjelden eller aldri spiser fisk til middag utgjør over 46 000 barn og ungdom.
•Legger vi til de som spiser fisk kun 3-11 ganger i året, blir andelen 9 %, eller nesten 70 000 barn og unge.
•Totalt er prosentandelen på gruppen barn og unge som spiser fisk til middag sjeldnere enn én gang i uken 35 %, eller ca. 270 000 barn.
•7 % som spiser fisk til middag minst tre ganger i uken utgjør ca. 54 000 barn
•23 % som spiser snacks og godterier tre ganger i uken eller oftere utgjør nærmere 178 000 barn


Forskjeller i nord, sør, alder og kjønn

Heldigvis er det i hvert fall mange barn og unge som får i seg fisk til middag 1-2 ganger i uken. Ifølge undersøkelsen utgjør denne gruppen 57 prosent av de spurte.
Blant disse er Oslo-barn best i klassen, mens barn og unge i Nord-Norge ligger nederst på tabellen. I Oslo svarer 68 prosent at fisk står på middagsmenyen 1-2 ganger i uken. I Nord-Norge svarer 54 prosent det samme.

Barn og unge fra Nord-Norge skiller seg likevel ut blant dem som spiser fisk til middag hver dag. I nord sier 5 prosent at de spiser fiskemiddag hver dag, mens totalen for hele landet er på 2 prosent.
Sammen med Oslo-barn, er det også flest barn i nord som får i seg en fiskemiddag 3-5 ganger ukentlig (10 prosent).

Det er relativt store forskjeller i kjønn og alder. 61 prosent av jentene mot 54 prosent av guttene spiser fiskemiddag 1-2 ganger i uken.
Undersøkelsen viser også at det er flest barn mellom 8 og 11 år (61 prosent) i denne gruppen, og færrest i aldersgruppen 16-19 (53 prosent).


Når de unge får velge selv

Til tross for at mange norske barn og unge spiser for lite fisk, synes 6 av 10 selv at de spiser fisk i passelige mengder.
Så mange som 7 av 10 sier samtidig at de godt kunne tenke seg å spise mer fisk dersom de selv fikk velge fiskeretter de liker.
I undersøkelsen ble deltakerne derfor stilt følgende spørsmål: «Hvis du skulle ha fisk til middag, hvilke av disse middagsrettene har du mest lyst på?»

Stekt laks viser seg å være den klare favoritten, og ble valgt av over halvparten. Deretter, i synkende rekkefølge, kommer fiskegrateng, fiskepinner, sushi og fiskekaker.

Når barna får velge selv spiser de gjerne mer fisk, og stekt laks er fiskefavoritten  til middag.

Stekt laks og sushi kommer spesielt høyt opp på listen hos unge i alderen 16-19 år. Suhsi kommer også høyt opp på listen hos barn og unge som bor i Oslo.

Deltakerne kunne velge mellom flere av 18 utvalgte fiskeretter.

Om undersøkelsen:

•«Barn og ungdom 2022» er gjennomført av Ipsos for Norges sjømatråd mellom februar og mars 2022

•Undersøkelsen er gjort på 837 unge i alderen 8-19 år

•I Norge bor det ca. 772 000 barn og unge i alderen 8-19 år

•Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi i henhold til offentlig statistikk

•Merk at spørsmålene har variert noe fra år til år. Dermed er det vanskelig å si noe sikkert om utviklingen i fiskekonsumet i denne aldersgruppen mellom 2019 (første undersøkelse) og 2022.

Hele undersøkelsen kan du lese  her (krever innlogging) Ipsos barn og unge 2022