Svenskene ønsker å spise mer fisk, til tross for at sjømatkonsumet går ned. Den positive innstillingen til mer fisk i hverdagen gir muligheter for norsk sjømatnæring.

- Hele syv av ti svensker sier at de ønsker å spise mer fisk enn det de gjør i dag, sier Charlotte Rapp, Manager Sverige i Norges sjømatråd.

Hun har i disse dager presentert Sjømatrådets ferske sjømatundersøkelse fra Sverige, og resultatene er oppløftende.

- I undersøkelsen oppgir svenskene at de vil spise mer fisk på grunn av at den er god, sunn og helsebringende. Men de mener at fisk er for dyrt, sier Rapp.

Undersøkelsen er utført av Scandinavian Retail Center og baserer seg på både fokusgrupper og større undersøkelser der 500 personer fra hele Sverige har svart per produktkategori.

50 prosent ønsker å bytte ut en proteinkilde med fisk

Rapp forteller at halvparten av de spurte ønsker å bytte ut én proteinkilde, som for eksempel kjøtt eller kylling, med fisk. Høy pris er hovedgrunnen til at folk velger bort fisken i dag. Den samme tendensen ser vi i Norge.

- Hvis jeg skal oppsummere svenskenes barrierer for å velge fisk, ligner de veldig på det vi finner i Norge. Det handler om pris, tilgang på fersk fisk og at mange ikke vet hvordan de skal tilberede fisk til middag, forklarer Charlotte Rapp.

Hun tror fortsatt at det er mange svensker som ikke har oppdaget de ferskpakkede fiskeproduktene. I likhet med nordmenn sliter også de med å tenke nytt når det gjelder sjømat.

Hva kan gjøres?

Undersøkelsen viser at svensker har noen faste fiskeretter som de pleier å lage. 35 prosent svarer at de aldri eller sjelden tester ut nye fiskemiddager hjemme.

- 56 prosent svarer at de prøver å lage noe nytt av og til. Ved hjelp av enkle tiltak er det derfor mulig å få svenskene til å bli mer inspirert på kjøkkenet, sier Rapp.

Hun mener at man absolutt burde tilgjengeliggjøre raske og enkle fiskeoppskrifter med få ingredienser, og at man kan legge sauser og tilbehør ved siden av fisken i butikkhyllen.

- Man kan også jobbe aktivt med butikkarbeidere i fiskediskene for å få dem til å anbefale og hjelpe kunden med gode oppskrifter.

Handler gjerne fisk på impuls

Når det gjelder fryst fisk, viser det seg at dette er en populær matvare, men at den som oftest handles på impuls.

På spørsmålet «Hva var det i butikken som gjorde at du valgte å kjøpe fryst fisk?», svarte hele 62 prosent at det var på grunn av at de så at fisken var på tilbud.

50 prosent svarte at de bestemte seg for å kjøpe fisk da de så fiskedisken.

- Dette viser at priskampanjer gjør at svenskene gjerne handler fisk på impuls. Også god synlighet i butikk kan føre til mersalg, sier Rapp.

Økt prissensitivitet i Sverige

Et annet resultat hun vil trekke frem, er at 65 prosent av respondentene forteller at de kjøper fryst fisk fordi de synes den egner seg godt til å ha i fryseren hjemme. Derfor er dette tilbudsvarer som er høyt verdsatt.

- Prissensitivitet på fisk, og også fryst fisk, har blitt en betydelig faktor for svenskene. I år svarer hele 35 prosent at de alltid velger å kjøpe fryst på grunn av god pris. I 2015 svarte kun 12 prosent det samme.

56 prosent svarer at de delvis velger å kjøpe fryst fisk på grunn av god pris.

Må få svenskene til å se rekemuligheter

I dag er Sverige et av Norges viktigste rekemarkeder, men undersøkelsen viser at våre naboer i øst helst spiser reker i helger og til fest. Denne innstillingen kan endres.

- Oppsummert kan man si at det er noen konsumenter som ikke har sett på muligheten til å spise reker i hverdagen, selv om de synes det er både godt og sunt. Her kan man få dem til å tenke nytt. Det viser seg at 30 prosent blir inspirert til å teste nye oppskrifter i butikkenes medlemsblader/sider. Internett, sosiale medier og oppskriftshefter i butikk er andre steder der svenskene sier at de lar seg inspirere, forklarer Charlotte Rapp.