Velkommen til Pelagisk Arena 2024

 

 

 

Pelagisk Arena er en årlig arrangert konferanse i samarbeid med FHF, og en viktig arena og møteplass for industrien, fiskeflåten, myndighetene, forskerne og andre relevante aktører.

Program


Under konferansen vil viktige og dagsaktuelle temaer bli diskutert, blant annet:

  • Utviklingen, scenarier og konsekvenser knyttet til tilførsel og konkurranse om råstoffet i Nord-Atlanteren.
  • Pelagisk næring og det grønne skiftet: Miljøkrav til næringen - både når det gjelder energibruk og klimaspor, men også utslipp og nye miljøkrav.
  • Markedsadgang og pelagiske produkters posisjon i de enkelte markedssegmentene.

Se fullstendig program her