Etter to avlyste arrangement tar vi nå sikte på å samle pelagisk næring, forskning og myndigheter til Pelagisk Arena igjen.

Mer informasjon om arrangementet og påmelding kommer senere. Følg med her på www.seafood.no og på www.fhf.no.

Arrangør: Norges sjømatråd og FHF i samarbeid med Sildelaget, Sjømat Norge og Fiskebåt.