Pelagisk Arena arrangeres i Bergen 10. januar 2023.

Etter tre år med stillstand kan vi endelig igjen invitere til Pelagisk Arena på Scandic Hotel Flesland 10.januar 2023.

Dette blir en heldagskonferanse fra kl 10.00-16.00.


Påmeldingsfrist er 2.januar 2023!

Konferanse med lunsj er gratis.
Sjømatbuffet fra kl 16.00 koster 500 kroner.

Programmet er nesten ferdig, og oppdateres fortløpende.

Dette er det som er klart per dags dato:

Pelagisk hjørne:

·       Oppsummering av året som har gått – krig og andre utfordringer med Kennet Garvik, Norges sildesalgslag

·       Status og fremtidsutsikter fra fisker Tor Magne Drønen (Storeknut)

·       Muligheter innenfor mel og olje til konsum med Magnus Strand, Pelagia

Bolk 1 Rammebetingelser

·       Betydningen for tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU med Arne Melchiord, Nupi

·       Global situasjon for pelagisk fisk. Utvikling og utfordringer de siste 10 år med Jan Eirik Johnsen, Norges sjømatråd

·       Markedsadgang og veterinære handelshindringer til Afrika, Canada, Brasil og Asia med Kristin Alnes fra SN

·       Svingninger i økonomien og hvordan det påvirker sjømateksporten med Kjetil Olsen, Nordea

·       Konkurransesituasjonen i Asia nå med Johan Kvalheim, sjømatutsending i Japan og Sør-Korea, Norges sjømatråd

·       Hvordan jobber vi med markedsføring av norsk makrell? Med Lars Olai Rorgemoen, Norges sjømatråd

Bolk 2 Arealkonflikter til havs

·       Havvind – sett fra fiskernes ståsted med Hanna Bauge, Fiskebåt

·       Hvordan vil vind- og energinæringen samarbeide med aktørene til havs? Med NVE

Bolk 3 Det grønne skiftet og nye muligheter

·       Kvotemelding 2.0 med Statssekretær Vidar Ulriksen

·       Matproduksjon fra havet, hvordan skal dette bli ivaretatt? Med Jørn Prangerød, Biomarint Forum

·       Pelagisk løft i praksis, foredling av makrell med Viktor Mevold, Vikomar

·       Det grønne skiftet – behov for marint protein til fôrproduksjon med Trygve Berg Lea, Skretting

·       Fangstkontroll og fiske etter kolmule med Olafur A. Ingolfson, FHF


Vi gleder oss til å se deg igjen!

Ønsker du overnatting på konferansehotellet natt til 10.januar, kan du benytte en bookingkode på hotellets hjemmeside. For å få konferansepris på rommene, må de bestilles før 20.desember.

Kode: BORS090123

Meld deg på Pelagisk Arena igjennom skjema under.