Pelagisk Arena arrangeres i Bergen 10. januar 2023.

Se Pelagisk Arena her

Etter tre år med stillstand kan vi endelig igjen invitere til Pelagisk Arena på
Scandic Hotel Flesland 10.januar 2023.

Dette blir en heldagskonferanse fra kl 10.00-16.00.
Påmeldingsfristen var 2.januar 2023.

PROGRAM FOR DAGEN:

kl.10.00

 • Velkommen med Lars Lovund, FHF
  Introduksjon ved årets konferansier
  Therese Tande, Norsk Fiskerinæring

Pelagisk hjørne

Bortfallet av sonetilgang til UK farvann har ført til tilpasninger i pelagisk fiskerinæring for både flåte og industri. I Pelagisk hjørne ser vi på konsekvenser, utfordringer og muligheter dette har ført til for hele næringen

 • Oppsummering av året som har gått – krig og andre utfordringer.
  Kenneth Garvik, Norges sildesalgslag
 • Dialog mellom konferansier, Tor Magne Drønen (Storeknut), Magnus Strand (Pelagia) og nevnte Kenneth Garvik om status, fremtidsutsikter, utfordringer og markedsmuligheter for pelagisk fisk

kl. 10.40
Rammebetingelser

Den norske sjømateksporten påvirkes av tilgjengelige kvoter av de enkelte artene, økonomiske forhold i inn- og utland, og ikke minst handelsvilkårene varene møter i eksportmarkedene.

 • Makrellforhandlinger, hva skjer?
  Ann Kristin Westberg, NFD
 • Betydningen for tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU.
  Arne Melchior, NUPI
 • Global situasjon for pelagisk fisk. Utvikling og utfordringer de siste 10 år.
  Jan Eirik Johnsen, Norges sjømatråd
 • Markedsadgang og veterinære handelshindringer til Afrika, Canada, Brasil og Asia.
  Kristin Alnes, Sjømat Norge
 • Svingninger i økonomien og hvordan det påvirker sjømateksporten.
  Kjetil Olsen, Nordea
 • Konkurransesituasjonen i Asia nå
  Johan Kvalheim, sjømatutsending Japan og Sør-Korea, Norges sjømatråd
 • Hvordan jobber vi med markedsføring av norsk makrell?
  Lars Olai Rorgemoen, Norges sjømatråd


kl. 12.30
Arealkonflikter til havs

 • Havvind – sett fra fiskernes ståsted.
  Hanna Bauge, Fiskebåt
 • Hvordan vil vind- og energinæringen samarbeide med aktørene til havs?
  Anette Ødegård, NVE

kl. 13.00
Lunsj

 

kl. 14.00
Det grønne skiftet og nye muligheter

Det grønne skiftet skal blant annet føre til økt verdiskapning, fornybare løsninger og mindre miljøbelastning i årene fremover. For norsk fiskerinæring må både flåte- og landsiden finne gode løsninger for å møte kravene som også vil påvirke vår utvikling i hele verdikjeden

 • Kvotemelding 2.0
  Statssekretær Vidar Ulriksen
 • Matproduksjon fra havet, hvordan skal dette bli ivaretatt?
  Jørn Prangerød, Biomarint Forum
 • Pelagisk løft i praksis, foredling av makrell.
  Viktor Mevold, Vikomar
 • Det grønne skiftet – behov for marint protein til fôrproduksjon.  
  Trygve Berg Lea, Skretting
 • Fangstkontroll og fiske etter kolmule.
  Olafur A. Ingolfson, HI
   

Ønsker du overnatting på konferansehotellet natt til 10.januar, kan booke på hotellets hjemmeside.

 

Vi gleder oss til å se deg igjen!

 

Konferanse med lunsj er gratis.
Sjømatbuffet fra kl 16.00 koster 500 kroner.