Velkommen til klippfiskseminar i Brasil.

 • Åpning – Seminário do Bacalhau da Noruega

 • "Seafood from Norway" - et globalt merke
  Kristin Pettersen, markedsdirektør, Norges sjømatråd
 • Det brasilianske torskemarkedet
  Vasco T Duarte, markedsrådgiver, Norges sjømatråd
 • Det globale hvitfiskmarkedet
  Øystein Valanes, analytiker markedsadgang, Norges sjømatråd
 • Det norske helseovervåkningssystemet
  Helen Christiansen, seniorrådgiver, Mattilsynet

 • Nåværende økonomiske situasjon og utsiktene for supermarkeder i 2018
  Marcio Milan, Superintendent ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados
 • Kokkens presentasjon
  Lunsj/middag

For mer informasjon eller påmelding, kontakt Vasco Duarte: vtd@seafood.no