8. november starter den store sjømatmessen i Tokyo. Sjømatrådet er normalt til stede med fellesstand, men har i år valgt å ikke delta på grunn av smittesituasjonen i landet. 

JISTE er en av de viktigste møteplassene for sjømatnæringen i Japan. Sjømatrådet organiserer normalt en fellesstand for den norske sjømatnæringen med «Seafood from Norway»-branding. På grunn av usikkerhet knyttet til pandemien har vi valgt å ikke delta  i år. 

Mer informasjon om selve messen Japan International Seafood & Technology Expo.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med sjømatutsending Johan Kvalheim eller prosjektleder Mia Sætre Bernhardsen.