I markedsarbeidet jobber Sjømatrådet sammen med den norske sjømatnæringen for å inspirere og vise konsumenter verden over hvordan de kan ta bærekraftige matvalg. 

Bærekraft i markedsarbeidet

Hvis verden skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030, må vi dyrke og høste enda mer fra havet. Det forutsetter en bærekraftig produksjon og forvaltning av ressursene.

Som verdens nest største sjømateksportør har Norge et stort og viktig ansvar for at vi lykkes med det.

“Å spise mer bærekraftig sjømat er et enkelt og effektivt tiltak for å redusere klimaavtrykket.”

Verdens matsystemer må endres

I dag står verdens matproduksjon for rundt 1/3 av de totale klimautslippene. Samtidig kommer bare få prosent av de totale proteinene fra havet.

Ifølge en rekke toppforskere fra hele verden vil en endring av dagens matsystemer være et stort bidrag for å redusere klimautslippene.

I markedsarbeidet ute i verden ser vi hvor viktig det er at sjømatnasjonen Norge også i fremtiden forblir en ansvarlig pioner som går foran som en troverdig leverandør av sunne, bærekraftige og velsmakende produkter fra havet.

Hvis sjømat skal bli anerkjent som en viktig del av løsningen på FNs bærekraftsmål, må den få en mer synlig plass på den globale arenaen.

For sjømatnasjonen Norge handler bærekraftig verdiskapning om:

  • Ansvarlig og vitenskapelig basert forvaltning, høsting og produksjon – på planetens premisser.
  • Å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst.
  • Å skape lønnsomme arbeidsplasser og bærekraftige lokalsamfunn.

Forbrukere vil ha mer bærekraftig sjømat

Den største globale megatrenden blant konsumenter er det økende søkelyset på helse og bærekraft, og det er ingen tvil om at forbrukernes valg og krav er avgjørende i jakten på å nå bærekraftsmålene.

Sjømatrådets data viser at forbrukere i stadig større grad gjør mer verdibaserte valg, og ønsker å velge mat som er bra for seg selv, familien og kloden. Å spise mer bærekraftig sjømat er nemlig et enkelt og effektivt tiltak for å redusere klimaavtrykket.

I gjennomsnitt sier 6 av 10* av de som har deltatt i vår globale forbrukerundersøkelse at de gjør endringer i kostholdet for å spise mer bærekraftig mat, og 8 av 10 sier de ønsker å spise mer sjømat.

*Verdens største sjømatundersøkelse SCI (Seafood Consumer Index), tar for seg folks holdninger, preferanser og trender når det gjelder fisk og sjømat. Hvert år gjennomføres undersøkelsen blant 25 000 respondenter i rundt 20 land, på flere kontinenter. Dette fra 2020.