Sammen med norske myndigheter ønsker Sjømatrådet å hjelpe Nigeria til å kunne balansere handelen sin. For å få til dette, må landet kjenne til regelverket som de må forholde seg til før de kan eksportere sin sjømat.

I midten av mai reiste derfor Sjømatrådet, Møreforskning og Tolletaten til Nigeria med mål om å øke kompetansen i den nigerianske oppdrettsnæringen. Nigerianske oppdrettere ønsket mer kunnskap om det europeiske markedet og hvordan de kan få innpass med sine produkter.

Godt Team Norway-samarbeid

- Med hjelp fra NFD, Tolletaten, EFTA, Mattilsynet, Møreforsking og den norske ambassaden i Nigeria leverte vi og medarrangørene et fantastisk opplegg som fikk mye oppmerksomhet. Det forteller Sjømatrådets utsending til Afrika, Trond Kostveit.

Tema for seminarene var blant annet lover og regelverk i produksjonskjeden, miljøkrav og sanitære forhold.

- Dette er et eksempel på et godt Team Norway-samarbeid. Et slikt samarbeid setter Norge på kartet, bedrer dialogen med Nigeria, bedrer markedsadgangen for norske tørrfiskprodukter sier Kostveit.

Ingebrigt Bjørkevoll holdt foredrag under kompetansebyggingen i Nigeria.

Bred deltakelse

Til stede på seminarene var representanter for nigerianske fiskerimyndighetene, landbruksdepartementet, sentralbanken, oppdrettere og produsenter. Det ble gode diskusjoner mellom representantene fra myndighetene og næringen.

Den norske delegasjonen besøkte et oppdrettsanlegg for maller (catfish) utenfor Lagos.

- Å komme til et operativt anlegg gjorde at både vi og deltakerne fikk førstehånds kunnskap om de hindringene som ligger i Nigeria og er nødvendige å få kontroll på før eksport, avslutter Trond Kostveit.

Delegasjonen på besøk til et oppdrettsanlegg utenfor Lagos.

Nasjonal mediedekning

Representanter fra statlige og private medier var også til stede. NTA, Nigerias største TV-kanal, og TVC, en privat TV-kanal, sendte reportasjer fra seminarene i sine hovednyhetssendinger på åpningsdagen. TVC sender også i Storbritannia over SKY.

- Opp mot 40 millioner nigerianere fikk sendingene med seg, forteller Robert Isaksen i Norges sjømatråd