Det norske fisket etter snøkrabbe er nå sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils globalt anerkjente standard for bærekraftig fiskeri.

I en pressemelding fra Marine Stewardship Council (MSC) mandag informeres det om at norskfanget snøkrabbe nå kan merkes med MSC-merket.

Fiskeriet er sertifisert av det akkrediterte og uavhengige sertifiseringsselskapet Global Trust Certification Ltd., som har vurdert fiskeriet opp mot MSCs kriterier knyttet til bestandssituasjon, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis.

Snøkrabbebestanden i god forfatning

Bestanden er per i dag i god forfatning, og fiskeriet opererer innenfor et veletablert forvaltningsregime.

Ansvarlig klient er Norges Fiskarlag, som gjennomfører prosjektet i samarbeid med salgslagene og Norges sjømatråd.

Fiskeriet bruker kun teiner som redskap. Rundt 10.000 tonn MSC-sertifisert norsk snøkrabbe vil nå være tilgjengelig for innenlandsk konsum og til de globale eksportmarkedene.

- Ser gode utviklingsmuligheter

Gisli Gislason, programdirektør for Nord-Atlanteren i MSC, mener sertifiseringen har stor betydning.

- Dette er Norges første MSC-sertifiserte krabbefiskeri. De viktigste eksportmarkedene for snøkrabbe er USA og Asia. I disse markedene hvor det er en stadig økende etterspørsel for bærekraftig sjømat, vil MSC-sertifiseringen av den norske snøkrabben forhåpentligvis bidra til enda bedre markedstilgang. Vi ønsker snøkrabben velkommen og gratulerer Fiskarlaget og hele den norske fiskeri- og sjømatnæringen, sier han.

Råfisklaget: - Svært tilfreds

Også Synne Guldbrandsen, markedssjef i Norges Råfisklag, er positiv til dagens nyhet:

- Vi er svært tilfredse med det positive utfallet av sertifiseringsprosessen og er fornøyde med at snøkrabben nå kan benytte MSCs logo for bærekraftig fiske.

Det er Norges Fiskarlag som er ansvarlig klient i Norge, og det er seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen som arbeider med sertifiseringsspørsmål på vegne av alle norske aktører.

Grundige prosesser

- MSC-sertifiseringer tar lang tid, men så er det også svært grundige prosesser. Det er svært hyggelig å nå kunne ønske snøkrabben velkommen blant norske MSC-sertifiserte fiskerier.

Også fra Japan er dagens nyhet godt tatt imot.

- Jeg ønsker å gratulere fiskeriet, styringsorganene og alle interessentene som har vært involvert i denne sertifiseringsprosessen for deres innstas og engasjement for bærekraft. Snøkrabbe er en av de mest populære sjømatartene i Japan, og Norge en av de største leverandørene av snøkrabbe til Japan. Siden etterspørselen av MSC-sertifisert sjømat øker i Japan, mener jeg at dette vil skape mye interesse fra det japanske markedet, sier Kozo Ishii, programdirektør for MSC i Japan.

Les også saken om mulighetsrommet for økt eksport av snøkrabbe til Europa.