Sjømatrådet vil vite hva du spiste til middag i går. Det skal bidra til å øke sjømatkonsumet.

Nå skal Sjømatrådet ta pulsen på nordmenns matvaner flere ganger i året. Formålet er å få enda bedre kunnskap om folks sjømatkonsum.

Hvor ofte spiser du fisk eller sjømat, hva spiste du til middag i går, og kunne du ha byttet ut kjøttet du spiste til middag med fisk? Det er noen av de mange spørsmålene folk må ta stilling til når de svarer på Sjømatrådets nye undersøkelser. Tidligere har Sjømatrådet foretatt liknende undersøkelser én gang i året, men nå skal altså de norske forbrukerne følges enda tettere. Det sier Trym Eidem Gundersen som er Sjømatrådets direktør for region Norden

-Med flere årlige målinger vil vi få langt flere deltakere og en dypere forståelse av nordmenns sjømatvaner. I tillegg kan vi se hvordan vaner og trender utvikler seg over tid.

De digitale spørreundersøkelsene blir gjennomført av Ipsos flere ganger i året. Hver gang deltar mellom 300 og 500 forskjellige mennesker. De som er med i undersøkelsene er mellom 20 og 65 år, og alle må ha spist fisk minst én gang i løpet av de siste tre månedene.

Funnene fra undersøkelsene skal i all hovedsak brukes til å få nordmenn til å øke inntaket av fisk og skalldyr. Gundersen kan fortelle at målingene, som kalles «Norgestrackere», allerede startet opp i april 2021.I løpet av fjoråret ble det gjennomført fem spørreundersøkelser. Nå er de første resultatene klare.

Norden-utsendingen presiserer at resultatene varierer noe fra måned til måned, og at det fortsatt er for tidlig å trekke klare konklusjoner.

-Men konturene av det som ser ut til å være både interessante og overraskende funn er i ferd med å komme til syne, forteller Gundersen.

Hvitfisk er middagsfavoritt blant sjømaten

Ikke uventet er det kjøtt som er middagsfavoritt på alle målingene mellom april og desember. På spørsmål om hva som var hovedingrediensen i gårsdagens middag svarer godt over halvparten «kjøtt».
Sjømat kommer på andreplass: Rundt 2 av 10 sier de hadde fisk eller skalldyr til middag. Undersøkelsen deles videre opp i typer kjøtt og ulike typer sjømat. Blant de som hadde fisk til middag var hvitfisk det som oftest ble nevnt i alle målingene, sier Trym Eidem Gundersen.

-Rundt 4 av 10 svarte at hvitfisk var hovedingrediensen i middagen. Ca. 3 av 10 svarer rød fisk som laks og ørret, mens litt under 2 av 10 oppgir fiskeprodukter som fiskekaker, fiskepinner og liknende.

Også makrell i tomat ser ut til å være populært blant norske forbrukere, om enn ikke til middag. På spørsmål om hvor ofte folk spiser makrell i tomat svarer om lag 1 av 4 at det gjør de hver uke.

Når nordmenn velger fisk til middag, er det hvitfisk som er fiskefvoritten til de fleste. FOTO: Norges sjømatråd


Fortsatt for lavt sjømatkonsum

Det er et kjent faktum at nordmenn flest spiser mindre fisk enn det Helsedirektoratet anbefaler: fisk til middag to til tre ganger i uken. Naturlig nok er derfor spørsmålet om hvor ofte folk spiser fisk eller skalldyr med i undersøkelsen.
I Norgestrackerne kommer det frem at ca. 7 av 10 spiser sjømat minst én gang i uken. Av disse spiser bare litt under 40 prosent sjømat to ganger i uken, og rundt 10 prosent spiser fisk eller skalldyr tre ganger i uken eller oftere.

-Generelt spiser nordmenn mye sjømat sammenliknet med andre land, men sjømatkonsumet har gått nedover de siste årene. Derfor ser undersøkelsen også på hva som skal til for at folk skal få lyst til å spise mer fisk og skalldyr. I tillegg ser vi på responsen på av noen av tiltakene som allerede er satt inn, sier Trym Eidem Gundersen.


Folk finner oppskrifter på nettet

Godt over halvparten av de spurte oppgir at de bruker nettsider og matblogger når de skal finne oppskrifter og inspirasjon til middagsretter. Spørsmålet er formet slik at folk må ramse opp mat-nettsider de kjenner til. Matprat.no troner på toppen over det mest kjente nettstedet. Sjømatrådets Godfisk.no havner et godt stykke ned på listen. En forklaring på det kan være navnebytte, tror Gundersen.

-Vi relanserte nettsidene i fjor. Da byttet vi også navn fra «3iuka» til «Godfisk». Det kan ha gitt utslag på spørreundersøkelsen.

Siden relanseringen har Sjømatrådet kjørt hyppige reklame- og opplysningskampanjer for Godfisk.no, både på TV, radio og digitalt, i tillegg til betalte nettsøk. Det ser ut til å ha gitt resultater: Når folk i undersøkelsen får velge mellom en rekke navngitte matblogger og – nettsteder, viser det seg at kjennskapen til Godfisk.no har økt fra 24 til 34 prosent de siste månedene.

-Samtidig oppgir de fleste som har vært inne på Godfisk-sidene at de ble inspirert til å lage nye retter, at oppskriftene er enkle å forstå og enkle å lage, sier direktøren for region Norden.


Sjømat er sunt og enkelt, men dyrt

Sjømat er ikke lenger vanskelig å tilberede, ifølge Norgestrackerne. Fra tidligere undersøkelser om folks sjømatkonsum, har det kommet frem at mange synes sjømat er vanskelig og tidkrevende å lage. Nå sier 6 av 10 seg helt eller delvis uenig i at sjømat er vanskelig å lage, og over halvparten mener at det tar kort tid å tilberede.

Holdninger til sjømat og viljen til å erstatte kjøtt med fisk til middag er andre eksempler på spørsmålene som stilles i undersøkelsen. Gundersen oppsummerer noen av funnene:

-Nesten 9 av 10 mener sjømat er sunt, mens bare rundt 4 av 10 sier de kunne ha byttet ut fisk med kjøtt til middagen de spiste dagen før. De fleste forklarer det med at fisk ikke ville ha passet inn i retten de spiste. En god del sier også at de ikke hadde lyst på sjømat, eller at sjømat er for dyrt.

Det er i det hele tatt en vanlig oppfatning at sjømat er dyrt, ifølge undersøkelsene. Hele 70 prosent er helt eller delvis enige i den påstanden, bare 10 prosent er uenige.

Fortsetter undersøkelsene i 2022

Trym Eidem Gundersen er allerede godt i gang med årets første Norgestracker. I tett samarbeid med Sjømatrådets innsiktsavdeling, er han også i gang med planleggingen for resten av året. Det blir nok noen justeringer underveis. Noen av fjorårets spørsmål blir kanskje fjernet, andre lagt til, og hyppigheten på spørreundersøkelsen blir muligens endret. Det avhenger av hva som fungerer best for å nå målet:

-Over tid vil vi sitte på store mengder nyttig informasjon om den norske forbrukeren. Det kan hjelpe den norske sjømatnæringen og Sjømatrådet videre i arbeidet med å få flere til å spise mer fisk og skalldyr, avslutter Trym Eidem Gundersen.


Hele rapporten kan lastes ned her (krever innlogging):Norgestrackere