Mattilsynet har mottatt anmodning fra russiske Rosselkhoznadzor (Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance) om oppdatering av virksomhetsopplysninger for norske produsenter av sjømat.

Anmodningen henviser til norske produsentene som er innført i tredjelandsregisteret som Rosselkhoznadzor administrerer. Hvilke virksomheter det gjelder finner du her. Listeføring i tredjelandsregisteret er en forutsetning for at virksomheter kan eksportere sjømat til det russiske markedet på bakgrunn av garantiordningen. «Garantiordningen» viser til garantien som Mattilsynet har gjort på vegne av norske produsenter som ikke er inspisert. Mattilsynet garanterer for at aktuelle virksomheter opererer i henhold til norske krav og regler. På bakgrunn av dette har virksomhetene kunnet fortsette sin eksport til den Eurasiske Økonomiske Union (EØU) samt reeksportert sjømat i bearbeidet form til Russland.

Rosselkhoznadzor påpeker i sin henvendelse at det er lenge siden norske bedrifter er inspisert av veterinærtjenestens inspektører. Russiske myndigheter ønsker derfor å innhente informasjon om virksomhetenes status ved hjelp av vedlagte spørreskjemaer slik at tredjelandsregisteret kan oppdateres. Dette kravet er multilateralt og er ikke rettet mot Norge spesielt. Flere land i EU har etterkommet den russiske anmodningen og har allerede oversendt de etterspurte opplysningene til Russland.

Sjømatrådet ønsker å understreke at tredjelandsregisteret også benyttes av andre medlemmer av EØU. Det er derfor avgjørende å være listeført i tredjelandsregisteret for å kunne eksportere sjømat til de øvrige landene i EØU, herunder Hviterussland, Kazakhstan, Armenia, og Kirgisistan.

Rosselkhoznadzor ber om at produsenter listeført i tredjelandsregisteret fyller ut de tre vedlagte skjemaene:

-          «Fish producers I.1 to I.17»
-          «Fish producers I.18 and I.19»
-          «Fish producers I.18 table».

Norges sjømatråd har påtatt seg det praktiske ansvaret for innsamlingen av spørreskjemaene på vegne av Mattilsynet. Sjømatrådet vil stå for sammenstilling og videresending av informasjonen fra virksomhetene til Mattilsynet. Mattilsynet vil stå for kvalitetssikring og den formelle oversendelsen til Rosselkhoznadzor.

Det er anbefalt å gå gjennom brukerveiledningen «Om utfylling av tabell for I.18» før man starter besvarelsen. Svarene fylles ut på engelsk.

Sjømatrådet bistår med praktisk veiledning til utfylling av punktene I.1 til I.17. Henvendelser relatert til punkt I.18 og I.19 rettes til Mattilsynet.

Mattilsynet ber om at virksomhetene oversender skjemaene til Sjømatrådet innen fredag 8. september.

Kontaktpersoner:
Norges sjømatråd:
Jan Aleksander Enoksen
Avdeling for Markedsinnsikt og markedsadgang
Tlf.: 907 57 723
E-post: jae@seafood.no

Øystein Valanes
Avdeling for Markedsinnsikt og markedsadgang
Tlf.: 918 20 659
E-post: ov@seafood.no

Mattilsynet:
Lise Vavik
Seksjon for Eksport og Import
Tlf.: 22 77 86 19
E-post: lise.vavik@mattilsynet.no