I løpet av årets skreisesong ble det eksportert om lag 5 000 tonn hel kvalitetsmerket skrei fra Norge. Årets sesong var dermed stabil både når det gjelder pris og volum. Sammenlignet med annen fersk helfiskeksport av torsk ligger skreiandelen på rundt 12 prosent, i likhet med de tre siste årene.

- Dårlig vær, sent innsig og streik på Island påvirket aktiviteten i år, spesielt i begynnelsen av sesongen, men vi ser at eksportvolumene totalt holdt seg på linje med 2016, sier Sjømatrådets bransjeansvarlig for torskefisk, Trond Rismo. 

Eksportprisen for hel kvalitetsmerket skrei lå i likhet med fjoråret på 36 kroner kiloet. Prisdifferansen mot umerket fersk torsk har gått ned fra 8,50 kroner kiloet i 2016 til rundt 6,50 kroner kiloet i 2017. Samtidig har råstoffprisen økt i samme periode.

Fokus på kvalitet

Kvalitetsmerket skrei har de siste årene vært det viktigste satsingen for hvitfisknæringen i markedene. Kvalitetsfokuset og de kravene som stilles til den kvalitetsmerkede skreien har helt klart vært en suksess.

En viktig funksjon er Råfisklagets Skreipatrulje som gjennom sine kontroller og veiledning av produsenter og eksportører sikrer kvaliteten på fisken. Skreipatruljen kontrollerte i overkant av 200 partier fra 45 ulike produsenter i løpet av sesongen og har funnet at det jevnt over er god kvalitet på det som sendes ut i markedene og at den har vært bedre enn tidligere år.

- Å sikre kvaliteten krever noe ekstra arbeid for produsentene, men skreipakkingen er fremdeles god butikk da betalingsvilligheten i markedet er stor nok til å dekke inn dette og mer, sier Rismo.

Markedsføring for å løfte internasjonalt image

Kvalitetsmerket skrei selges i rundt 20 land, og årets markedsføringskampanje ble designet på et overordnet nivå og så tilpasset hvert enkelt land. Nøkkelbudskapene som ble kommunisert var skreiens opphav, at den er sesongbasert, og at kvalitetsmerket garanterer god kvalitet. 

Med 3 000 tonn i 2017 er Danmark det desidert største eksportmarkedet for kvalitetsmerket skrei. Det skyldes at grensestedet Padborg er en stor omlastingssentral for fisk hvor mye torsk omlastes før den sendes videre ut i Europa. Det viktigste konsummarkedet for kvalitetsmerket skrei er Spania, men også Sverige, Tyskland, Polen og Frankrike er stabile markeder for skrei.

- Det er ingen tvil om at kvalitetsmerket skrei har blitt en suksess i Spania, og kvaliteten har vært veldig bra i år. I år importerte landet direkte over 700 tonn, men totalvolumet er mye høyere siden mye av fisken kommer til Spania via andre markeder, som for eksempel Danmark, sier fiskeriutsending i Spania, Hildegunn Fure Osmundsvåg.

- En av de utfordringene vi derimot har hatt er størrelsen på skreien denne sesongen. I Spania ligger fisken hel i fiskediskene og selges som regel også hel. Her er det heller ikke vanlig å fryse fisk, så mange har ikke mulighet til å kjøpe når torsken blir så stor som vi har sett i år, legger Fure Osmundsvåg til.

Jobber med strategien fremover

Fristen for å pakke torsk med kvalitetsmerket i nakken gikk ut 1. mai. Før sommeren møttes markedsgruppa for hvitfisk i Sjømatrådet for å oppsummere sesongen og legge strategien videre. Sjømatrådet vil sammen med næringen jobbe aktivt for å styrke skreiens posisjon i markedene, samt møte de utfordringene som finnes.  

- Det er et klart ønske fra næringen om å løfte skreiordningen enda et steg. Ut fra hva som landes av førsteklasses torsk, så er det kanskje ikke urealistisk å se potensiale for en dobling av volumene som leveres i dag. Merkevaren er godt etablert i flere markeder, og kundene er helt klart villig til å betale det lille ekstra for å få den kvalitetsgarantien merket gir, sier Trond Rismo.