Gode nyheter like før den store torskesesongen starter: Norsk torsk, skrei og hyse fanget innenfor 12 nautiske mil er igjen MSC-sertifisert.

Kystnært fiske etter torsk og hyse har gjennom det siste drøye året vært i en resertifiseringsprosess for å gjenvinne MSC-sertifikatene. Norges Fiskarlag har hatt prosjektansvaret for denne sertifiseringen i samarbeid med salgslagene og Norges sjømatråd som prosjektpartnere, med DNV som ansvarlig sertifiseringsselskap.

Etter en lengre prosess fikk Norges Fiskarlag tirsdag kveld endelig beskjed om at sertifiseringsprosessen er fullført. Dermed kan de norske sjømateksportørene allerede nå ta i bruk MSC-sertifikatet også for norsk torsk, inkludert skrei og hyse, som er fangstet innenfor 12 nautiske mil.

- Hvitfisk fra Norge har en sterk posisjon både hos våre handelspartnere og hos forbruker i Europa og resten av verden. Til tross for at fjoråret ble et rekordår for både torsk og hyse vil resertifiseringen av MSC være positivt for ytterligere å styrke posisjonen til norsk torsk og hyse i tiden fremover, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Gode nyheter foran en krevende sesong

- Vi kan med rette være stolte over den norske forvaltningen av torsk og hyse. Norsk torsk anses som verdens best forvaltede torskebestand. Hvilken torskebestand kunne blitt sertifisert, dersom ikke den norske hadde klart det?, spør Bjørn-Erik Stabell, fagansvarlig for strategi og bærekraft og Key Account Manager for hvitfisk i Sjømatrådet.

- Timingen på denne resertifiseringen er svært god siden vi allerede i januar er i gang med skreisesongen 2024. Det er en sesong som vil bli krevende både på grunn av reduserte kvoter og dyrtid i Europa. Da trenger vi all den drahjelpen vi kan få, sier Stabell.

MSC-sertifiseringen vil bidra til forenklet markedsadgang hos viktige handelspartnere i Sverige, Tyskland, Storbritannia, Spania og Frankrike.

- Det er bra for torskens posisjon. Det vil bidra positivt til de lokale fiskemottakene langs kysten, den norske kystfiskeren i en rekke små lokalsamfunn og eksportørene som selger fisken internasjonalt, avslutter Stabell.

Har stor effekt i markedene

- Storbritannia er et stort og viktig marked for norsk hvitfisk med et etablert konsum av torsk og hyse innen både dagligvare og servicenæringen. For å sikre adgang og legge til rette for videreutvikling av Norges posisjon og sjømatsamarbeid i markedet har det vært viktig å få på plass resertifiseringen, forklarer Victoria Braathen, Sjømatrådets utsending til UK.

- Vi er glade for at vi har fått tilbake MSC-merket. Vi anser det som et symbol på at vi gjør de riktige tingene. Vi har alltid følt oss trygge på at det norske torskefisket drives på en bærekraftig måte og vi bruker mye tid og energi på å informere svenske forbrukere om dette, sier Charlotte Rapp, sjømatutsending til Sverige.

Trer i kraft umiddelbart

-Vi oppfordrer alle aktører som planlegger å selge torsk og hyse landet fra og med onsdag 15. november som MSC-sertifisert, om selv å påse at sertifikatet faktisk er aktivt og at sertifikatstatus er påført sluttseddel, sier Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag.