I oktober ble det eksportert norsk sjømat for 15,4 milliarder kroner. Dette er tidenes høyeste verdi i en enkeltmåned og en økning på 3,3 milliarder kroner, eller 27 prosent, fra samme måned i fjor.

Eksportverdien i oktober var 727 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var september 2022.

En halv milliard om dagen

- Norsk sjømateksport opplevde en historisk vekst i oktober. Verdien på 15 milliarder kroner er ikke bare en solid rekord. Det betyr at vi hver eneste dag i denne måneden eksporterte sjømat for i underkant av 500 millioner kroner. Det er enorme tall og forteller hvor viktig denne næringen er for Norge, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Chramer.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat for 123,9 milliarder kroner. Det er 27,1 milliarder kroner foran samme periode i fjor.

Har passert verdien for hele 2021

- 25. oktober passerte vi eksportverdien for rekordåret 2021. Da var verdien for hele året på 120,8 milliarder kroner. Med en god utvikling i årets to siste måneder vil eksportverdien av norsk sjømat passere 150 milliarder kroner i 2022. Det er imponerende og nær en tredobling på ti år, sier Chramer.

Se flere nøkkeltall her!

Så langt i år er det oppnådd rekordhøy eksportverdi for en rekke arter, som laks, torsk, ørret, sei, hyse og reker. Christian Chramer understreker likevel at det ligger et dystert slør over den sterke veksten.

Hard kamp om proteinene

- Vi lever i en svært krevende og urolig tid, med høy matinflasjon og hard kamp om proteinene over hele verden. Dette har ført til historisk høye priser for norsk sjømat. I tillegg bidrar en svakere norsk krone i oktober til å løfte eksportverdien. Prisen i norske kroner blir høyere med en svakere norsk krone, forklarer Chramer.

En strammere privatøkonomi bekymrer

Andre utfordrende faktorer er endringene i sjømatkonsumet og en strammere privatøkonomi i husholdningene i de store markedene.

- Fra flere land meldes det om en nedgang i hjemmekonsumet av sjømat, samtidig som restaurantmarkedet opplever krevende tider. Forventninger om en betydelig svakere økonomisk utvikling kaster derfor en skygge over utsiktene framover, understreker Sjømatrådets administrerende direktør.

 • I oktober var det totalt 116 land som kjøpte norsk sjømat. Dette er like mange som i samme måned i fjor.
 • De største markedene for norsk sjømateksport i oktober var Polen, USA og Danmark.
 • USA hadde størst verdivekst denne måneden. Her var det en økning i eksportverdi på 581 millioner kroner, eller 83 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.
 • Eksportvolumet til USA endte på 10 866 tonn, noe som er 18 prosent høyere enn samme måned i fjor.

Historisk måned for laks

 • Norge eksporterte 133 105 tonn laks til en verdi av 10,6 milliarder kroner i oktober.
 • Verdien økte med 2,7 milliarder kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Det er en vekst i volum på 5 prosent.
 • Polen, USA og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

Dette er rekordhøy eksportverdi for laks i en enkeltmåned. Totalt er den 731 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i september 2022.

Økt videreforedling i Norge

- Det viktigste bidraget til verdiveksten er økt pris. I tillegg øker eksportvolumet, den norske kronen svekkes, og vi har økt videreforedling av laks i Norge, noe som også bidrar positivt, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Andelen filet øker fortsatt sammenlignet med fjoråret.

- Hvis vi regner om til rundvekt, står filetproduktene for om lag 15 prosent av eksporten i oktober. Dette er opp ett prosentpoeng mot fjoråret. Hittil i år er andelen 16 prosent. Det er også opp ett prosentpoeng, sier Aandahl.

Størst vekst til Polen

Polen hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 472 millioner kroner, eller 41 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Polen endte på 23 460 tonn, noe som er 9 prosent høyere enn samme måned i fjor.

- USA er nest største vekstmarked for laks, med en verdiøkning på 458 millioner kroner, eller 86 prosent. En sterk dollarkurs og etterspørselsvekst bidrar til dette, forklarer Paul T. Aandahl.

Laks og ørret passer godt inn i amerikansk trend

Amerikanerne har etter koronapandemien fått økt fokus på helse og sunn livsstil.

- Hele 61 prosent oppgir at de ønsker å leve og spise sunnere. Forbindelsen mellom matproduksjon og bærekraft er styrket i folks bevissthet, og det er mange som ønsker å redusere sitt forbruk av rødt kjøtt (29%). Da må de erstatte det med annen smakfull og næringsrik protein. Norsk laks og ørret passer godt inn i denne trenden, sier Norges sjømatråds utsending til USA, Anne-Kristine Øen.

Verdiøkning for ørret

 • Norge eksporterte 5 019 tonn ørret til en verdi av 465 millioner kroner i oktober.
 • Verdien økte med 75 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Volumet falt med 18 prosent.
 • USA, Thailand og Japan var de største markedene for ørret i oktober.

  USA hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 42 millioner kroner, eller 90 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

  Eksportvolumet til USA endte på 688 tonn, noe som er 8 prosent lavere enn samme måned i fjor. Det er rekordhøy pris på fersk/kjølt filet ørret med 142 kroner per kilo. Dette er 15 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i september 2022.

  Rekord for fersk torsk

  • Norge eksporterte 2 080 tonn fersk torsk til en verdi av 131 millioner kroner i oktober.
  • Verdien økte med 42 millioner kroner, eller 48 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
  • Det er en vekst i volum på 14 prosent.
  • Danmark, Spania og Sverige var de største markedene for fersk torsk i oktober.

   Både fersk hel torsk og fersk torskefilet hadde rekordhøy eksportpris i oktober, med henholdsvis 56 og 125 kroner per kilo.

   - Det ble eksportert 380 tonn fersk hel oppdrettstorsk i oktober, noe som tilsvarer 20 prosent av det totale eksportvolumet av fersk hel torsk i oktober, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

   - Spanjolene elsker norsk fersk torsk

   Mens transittlandet Danmark var største destinasjon for villfanget fersk hel torsk i oktober, med nesten 90 prosent av volumet, gikk nesten halvparten av eksportvolumet av fersk hel oppdrettstorsk til Spania.

   - Spanjolene elsker norsk fersk torsk, men kategorien har fremdeles et betydelig vekstpotensial i markedet. Dette illustreres godt gjennom økningen i eksporten av oppdrettstorsk i oktober, sier Norges sjømatråds utsending til Spania, Bjørn-Erik Stabell.

   Sterk måned for fryst torsk

   • Norge eksporterte 4 697 tonn fryst torsk til en verdi av 274 millioner kroner i oktober.
   • Verdien økte med 66 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
   • Det er en vekst i volum på 4 prosent.
   • Kina, Storbritannia og USA var de største markedene for fryst torsk i oktober.

   Eksportprisen på fryst hel torsk var rekordhøy i oktober, med 57 kroner per kilo. Det er 3 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i august i år.

   Økt etterspørsel i Storbritannia

   Eksportvolumet av fryst hel torsk til Storbritannia fortsetter å øke, og endte på 570 tonn siste måned, opp fra kun 170 tonn i samme måned i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 8 000 tonn fryst hel torsk til Storbritannia. Det er 2 400 tonn mer enn i fjor, og det høyeste eksportvolumet av fryst hel torsk til Storbritannia siden 2016.

   - Også Storbritannia sliter med høy inflasjon og økte kostnader både for industri og husholdninger, samtidig som veksten i eksportvolumet fra Norge fortsetter. Økte tolltariffer på import av hvitfisk fra Russland kan ha bidratt til dette, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

   Rekordmåned for klippfisk

   • Norge eksporterte 9 287 tonn klippfisk til en verdi av 709 millioner kroner i oktober.
   • Verdien økte med 74 millioner kroner, eller 12 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
   • Volumet falt med 16 prosent.
   • Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de største markedene for klippfisk i oktober.

   Oktober ga en rekordhøy eksportverdi for klippfisk i en enkeltmåned. Den var 25 millioner kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i oktober 2019.

   - Vi har også rekordhøye eksportpriser på både klippfisk av torsk og sei, med henholdsvis 113 og 48 kroner per kilo, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

   Lavere volum til Portugal

   Til vårt største klippfiskmarked Portugal sank eksportvolumet av klippfisk av torsk i oktober med 34 prosent, eller 1 600 tonn, til totalt 3 000 tonn. Totalt eksportvolum til Portugal hittil i år er 17 100 tonn, noe som er 1 400 tonn lavere enn på samme tid i fjor.

   - I Portugal har konsumprisindeksen på mat økt hele 18,9 prosent det siste året. Samtidig har portugisiske husholdningers forventninger til privatøkonomien forverret seg de siste månedene, og vi ser nå en nedgang i både hjemme- og utekonsum for klippfisk. Et lyspunkt er at turismen fortsatt er høyere enn før pandemien, sier Norges sjømatrådets utsending til Portugal, Trond Rismo.

   Vekst til Brasil

   Eksporten til Brasil i oktober vil havne på mange middagsbord til jul. Dette var det landet som hadde størst verdivekst i oktober, med en økning i eksportverdi på 42 millioner kroner, eller 52 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor.

   - Det ble eksportert 1 782 tonn klippfisk til Brasil i oktober, noe som er 2 prosent lavere enn samme måned i fjor. Hele 57 prosent av volumet var klippfisk av sei, mens 16 prosent var klippfisk av torsk, Eivind Hestvik Brækkan.

   Rekordpris på saltfisk

   • Norge eksporterte 1 714 tonn saltfisk til en verdi av 113 millioner kroner i oktober.
   • Verdien falt med 9 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
   • Volumet falt med 28 prosent.
   • Portugal, Italia og Hellas var de største markedene for saltfisk i oktober.

   Eksportpris på saltet hel torsk var rekordhøy i oktober på 78 kroner per kilo, 2 kroner høyere enn forrige rekordmåned, som var i juli 2022.

   Størst verdivekst til Portugal

   - Portugal hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 3 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

   Eksportvolumet til Portugal endte på 865 tonn, noe som er 16 prosent lavere enn samme måned i fjor. Hittil i år er imidlertid eksportvolumet til Portugal på hele 18 400 tonn, 4 400 tonn høyere enn på samme tid i fjor.

   God måned for tørrfisk

   • Norge eksporterte 570 tonn tørrfisk til en verdi av 146 millioner kroner i oktober.
   • Verdien økte med 34 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
   • Volumet falt med 6 prosent.
   • Italia, USA og Kroatia var de største markedene for tørrfisk i oktober.

   Eksportprisen på hel tørrfisk av torsk var rekordhøy i oktober med 262 kroner per kg, hele 19 kroner høyere enn i september i år, som var forrige rekordmåned.

   Italia hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 23 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Italia endte på 353 tonn, noe som er 1 prosent lavere enn samme måned i fjor.

   Rekordhøy inflasjon i Italia

   Tørrfisk har hatt en svakere prisutvikling enn mange andre torskeprodukter i år, og en nedgang i eksportvolumet.

   - Det er derfor ekstra gledelig å se at eksportvolumet til vårt største tørrfiskmarked Italia holder seg stabilt i oktober, selv på rekordhøye prisnivåer. Rekordhøy inflasjon og forventninger om en svakere privatøkonomi hos husholdninger gir likevel usikkerhet rundt utviklingen framover, sier Norges sjømatråds utsending til Italia, Gunvar Lenhard Wie.

   Prisfall for sild

   • Norge eksporterte 26 651 tonn sild til en verdi av 398 millioner kroner i oktober.
   • Verdien falt med 326 millioner kroner, eller 45 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
   • Volumet falt med 52 prosent.
   • Tyskland, Polen og Litauen var de største markedene for sild i oktober.

   Fangstsesongen for norsk vårgytende sild (NVG) kom i gang to uker senere i år sammenlignet med i fjor, og det påvirket eksporten i oktober. Eksportprisene på sild er fortsatt på et høyt nivå, men i oktober falt prisene på hel fryst NVG-sild og nordsjøsild.

   Redusert eksport til Egypt og Øst-Europa

   - I helsildmarkedet er det redusert eksport til Egypt og Øst-Europa. Spesielt er det en kraftig nedgang i det som var det største markedet for norsk sild i fjor, Egypt. Utfordringer med tilgang til valuta samt at det ble kjøpt store volum i første halvår, har gjort at eksporten til Egypt nærmest har stoppet opp de siste månedene, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

   Prisene på filetprodukter øker fortsatt for de fleste produkter og ligger på rekordnivåer.

   God etterspørsel i Tyskland

   - Sildelapper av NVG-sild oppnådde i oktober en snittpris på 17,73 kroner per kilo, noe som er ny rekord. Det er god etterspørsel etter filet og sildelapper av god kvalitet, blant annet i det viktige tyske markedet, sier Jan Eirik Johnsen.

   Prisene til fiskemel og -olje er på rekordnivå, og det ble i snitt betalt 6,80 kroner per kilo NVG-sild i oktober, en økning fra 3,90 kroner i samme måned i fjor. Store landinger av sild og en del makrell på enkeltdager har gitt kapasitetsutfordringer på mottak til konsum. Dette har også bidratt til rekordleveranser (28 600 tonn) av NVG-sild til mel og olje i oktober.

   Sterk oktober for makrell

   • Norge eksporterte 75 639 tonn makrell til en verdi av 1,4 milliarder kroner i oktober.
   • Verdien økte med 503 millioner kroner, eller 55 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
   • Det er en vekst i volum på 23 prosent.
   • Japan, Sør-Korea og Kina var de største markedene for makrell i oktober.

   Japan hadde størst verdivekst denne måneden, med en økning i eksportverdi på 128 millioner kroner, eller 65 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Eksportvolumet til Japan endte på 15 882 tonn, noe som er 27 prosent høyere enn samme måned i fjor.

   Økte priser

   Makrelleksporten ligger fortsatt noe etter fjoråret, men større fangster i september i år ga høyere eksport i oktober sammenlignet med samme periode i fjor.

   - Etterspørselen er fortsatt god i de viktige asiatiske markedene, og eksporten til disse ligger nå i volum på nivå med fjoråret selv om prisen i snitt er opp 24 prosent, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

   Vekst for kongekrabbe

   • Norge eksporterte 110 tonn kongekrabbe til en verdi av 77 millioner kroner i oktober.
   • Verdien økte med 25 millioner kroner, eller 49 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
   • Det er en vekst i volum på 7 prosent.
   • USA, Canada og Nederland var de største markedene for kongekrabbe i oktober.

   Sanksjonene mot russisk krabbe i USA og EU har ført til økt tilførsel av russisk krabbe i Asia.

   -Etter at den russiske fangstsesongen på rød kongekrabbe startet i september, har økt tilførselen av levende kongekrabbe til Asia ført til reduksjon i prisene. I samme periode kom nyheten om at det ikke blir noen kvote på rød kongekrabbe i Alaska, for andre året på rad, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

   Størst vekst til USA

   Dette gir utslag i kongekrabbeeksporten fra Norge, som øker til Nord-Amerika med 37 millioner eller 361 prosent, mens den går tilbake med 4,8 millioner til Asia.

   - Størst vekst er det i eksporten av både fryst og levende kongekrabbe til USA som øker med 32 millioner kroner eller 562 prosent. En svekket norsk krone mot amerikansk dollar bidrar også positivt til eksportverdien i oktober ved at prisene i norske kroner holder seg på et høyt nivå, sier Josefine Voraa.

   God måned for snøkrabbe

   • Norge eksporterte 231 tonn snøkrabbe til en verdi av 33 millioner kroner i oktober.
   • Verdien økte med 33 millioner kroner og volumet med 230 tonn.
   • USA, Canada og Danmark var de største markedene for snøkrabbe i oktober.

   Sammenliknet med oktober i fjor er det en kraftig vekst i eksporten av snøkrabbe, ettersom det bare ble eksportert i underkant av 2 tonn.

   Kvote-nyhet ga et løft i oktober

   Store varelagre og lavere etterspørsel i USA har ført til kollaps i snøkrabbeprisene og en nedgang i den norske eksporten av snøkrabbe på 66 prosent hittil i år.

   - Nyheten om at det ikke blir noen kvote på Opilio-snøkrabbe i Alaska og sanksjoner mot russisk krabbe har gitt markedet et løft de siste månedene. I oktober økte den norske eksporten til USA med 73 tonn til 13 millioner kroner, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

   Sterk måned for fryste, pillede reker

   • Norge eksporterte 1 446 tonn reker til en verdi av 104 millioner kroner i oktober.
   • Verdien økte med 21 millioner kroner, eller 26 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
   • Volumet falt med 2 prosent.
   • Sverige, Storbritannia og Finland var de største markedene for reker i oktober.

   Oktober var en sterk eksportmåned for fryste, pillede reker. Denne kategorien økte med 31 prosent i verdi, eller 18 millioner kroner.

   - Dette skyldes først og fremst en volum- og prisvekst sammenliknet med oktober i fjor. En svekket norsk krone har også bidratt positivt på verdiveksten, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

   Høy inflasjon legger en demper på utviklingen

   Storbritannia og Sverige var de to største vekstmarkedene i oktober, men forventninger om fortsatt høy inflasjon på over 10 prosent, renteøkninger og en svakere husholdningsøkonomi i de to markedene skaper allikevel usikkerhet i tiden fremover.

   - Eksportverdien av reker har allerede passert hele fjoråret og vitner om et år som er drevet av kraftig volumvekst gjennom økte landinger og økt eksport av fryste industrireker. Sammenliknet med samme periode i fjor er det eksportert 47 prosent, eller 5 672 tonn, mer reker fra Norge, sier Josefine Voraa.