Yogi Shergill, Sjømatrådets prosjektleder i India, har en drøm om å få mellom 20 og 30 millioner indere til å spise laks. Et realistisk og langsiktig mål er flere millioner laksemåltider årlig i indiske IKEA-varehus.

Yogi Shergill, Sjømatrådets prosjektleder i India, har en drøm om å få mellom 20 og 30 millioner indere til å spise laks. Et realistisk og langsiktig mål er flere millioner laksemåltider årlig i indiske IKEA-varehus.

I et halvt år har Yogi Shergill pendlet mellom Mumbai i India og Oslo/Tromsø, som Sjømatrådets prosjektleder i India. Den første tiden har han brukt på å kartlegge og identifisere potensialet, noe han har funnet er stort:

- India opplever økonomisk vekst på rundt 7,5 % årlig og utgjør et stort potensial for norsk sjømatnæring. Undersøkelser vi har gjort viser at kundepotensialet er på et sted mellom 20 – 30 millioner indere. Mine refleksjoner og drøm er at vi får 25 millioner indere til å spise 1 kilo fisk fra Norge i året om ti år. Da begynner man å snakke om volumer, sier Shergill.

1000 laksemåltider på IKEA
IKEA er imidlertid mer realistisk, og allerede fra 4. kvartal neste år planlegges det å servere norsk laks i kafeen til det første varehuset i India.

- Vi er i dialog med IKEA India. De åpner sitt første varehus i Hyderabad til neste år, og der skal de selge svenske kjøttbullar og norsk laks hollandaise, forteller Yogi Shergill, og legger til:
- De har planer om å servere 1000 laksemåltider hver dag. Frem til 2025 skal de etablere 25 varehus i India – det tilsvarer da nesten 10 millioner laksemåltider i året – bare i IKEA. Dette er en langsiktig og målrettet ambisjon fra IKEA i et nytt marked.

Han har tro på at norsk sjømat vil falle i smak hos noen av disse og at det vil generere mer salg hos den indiske middelklassen som handler mat på indiske supermarkeder.

- Ting tar tid
Yogi Shergill har valgt å konsentrere seg om de seks byene Mumbai, Dehli, Bangalore, Kolkata, Chennai, Hyderabad og Goa, som samlet har 110 millioner innbyggere. 55-åringen, som opprinnelig er fra India og kom til Norge sammen med moren som 13-åring, har et fortrinn i og med at han har en fot i hver kultur og snakker både hindi og punjabi. Ting tar imidlertid tid i India.

- For eksempel er kjølekjeden ustabil. Ting går saktere enn i Norge og det gjelder å beholde roen, sier han.

En annen utfordring er høye tollsatser.

- Jeg har tro på at de forhandlingene som pågår mellom India og EFTA vil bidra til at det kommer på plass en frihandelsavtale, sier Yogi Shergill.