Sjømatrådet, Fiskarlaget og fiskesalgslagene Skagerakfisk og Rogaland er glad for at Norge nok en gang får anerkjennelse for sitt arbeid med bærekraftig fiskerier.

- Norge er en ledende leverandør av sjømat globalt, og vi har et sterkt fokus på å forvalte våre ressurser på en bærekraftig måte. MSC-sertifiseringen er i så måte et godt og synlig supplement til jobben som gjøres i Norge. Prosessen med å få MSC-sertifisering for reker i Skagerak og Nordsjøen har vært lang og solid og vi er svært glad for at partene nå har kommet i mål, sier bransjeansvarlig for pelagisk, reker og skalldyr i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Samtidig som DNV GL har gjennomført en grundig MSC sertifiseringsprosess, har rekefisket i sør vært gjenstand for omfattende reguleringsendringer. Det har blant annet blitt innført obligatorisk bruk av skillerist, økt minstemål og sanntidsstenging av fiskefelt – såkalt RTC eller Real Time Closures. Reguleringsendringene var ikke knyttet direkte til sertifiseringsprosessen, men bidrar i stor grad til å imøtekomme sertifiseringens vilkår i årene framover.

Da sertifiseringen nærmet seg sluttstreken utga det internasjonale havforskningsrådet, ICES et revidert råd for rekebestanden. DNVs ekspertteam brukte derfor litt ekstra tid på slutten av prosessen for å vurdere konsekvensene av rådet.

- Det er gledelig for våre fiskere i sør at også de nå kan tilfredsstille kundenes krav og dokumentere at vi bedriver et bærekraftig fiskeri. Dette befester Norges posisjon som en av de mest fremoverlente nasjonene innen miljøsertifisering. Nå tar vi fatt i arbeidet med å følge opp vilkårene for sertifiseringen på en måte som fortsatt muliggjør et praktisk fiskeri for våre medlemmer. Vi anmoder nå myndighetene om å følge opp arbeidet med å få på plass en ICES-godkjent høstingsregel for dette rekefisket i sør, så vel som for rekefiskeriet i nord, sier Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal uavhengig organisasjon som har utviklet egne sertifiseringsprogram for bærekraftige og godt forvaltede fiskeribestander. Norges Fiskarlag er klient for alle norske MSC-sertifiseringer på vegne av den øvrige fiskerinæringen. Arbeidet til administrasjonen finansieres av en prosjektstilling, hvor Fiskarlaget, Salgslagene og Norges Sjømatråd bidrar.