7. januar 2020 arrangerer Sjømatrådet sin årskonferanse. Årskonferansen vil ha fokus på Sjømatnasjonen Norges posisjon internasjonalt og utviklingsmulighetene som ligger i bærekraftige hav, og spesielt fremtidsmulighetene for sjømat.
Hold av datoen 7.1.2020.

 

Påmelding

Program: 

 • Sjømatnasjonen Norge - Sjømat er en del av løsningen
  Renate Larsen, adm.dir. Norges sjømatråd

 • En sjømatnæring for fremtiden
  Harald Tom Nesvik, Fiskeri- og sjømatminister

 • Flere mennesker på jorda - Mere mat fra havet
  Sturla Henriksen, spesialrådgiver UN Global Compact

 • Bærekraftige investeringer som skaper vekst
  Thina Saltvedt, sjefanalytiker Sustainable Finance, Nordea

  Lunsj fra Kulinarisk Akademi

 • EAT – the science-based global platform for food system transformation
  Olav Kjørven, Chief Strategy Officer, EAT 

 • Presentasjoner av ulike bærekraftinitiativ innen sjømatnæringen

  Bærekraftinitiativer i Cermaq Norge
  Knut Ellekjær, adm.dir. Cermaq Norge

  Bærekraftinitiativer i AquaGen
  Ole Aarbakke, Forskningsformidler, AquaGen

  Kaffepause

 • Sjømatrådets analytikere presenterer sentrale trender og utviklingstrekk innen konsum, sjømateksport og markedstrender

  Utviklingstrekk i markedene for hvitfisk og konvensjonelle produkter
  Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker, Norges sjømatråd

  Utviklingstrekk i markedene for laks og ørret
  Paul Aandahl, sjømatanalytiker, Norges sjømatråd

  Hva sier forbrukeren?
  Lars Moksnes, forbrukeranalytiker, Norges sjømatråd