Norges sjømatråd inviterer til dialogmøte med saltfisknæringen i Tromsø 5. september.

Møtet er en del av en møte-serie for konvensjonell sektor, med egne møteplasser for klippfisk og tørrfisk. Se seafood.no for informasjon og påmelding til andre møteplasser.

Den 5.september i Tromsø vil vi fokusere på hovedmarkedene for saltfisk, men også diskutere markedsarbeidet for konvensjonelle produkter overordnet.

Hensikten er å diskutere strategi og aktiviteter for kommende år, samt reflektere rundt oppnådde resultater så langt i markedene. Vi vil også presentere arbeidet med ny artsstrategi i møtet og markedsgruppen for konvensjonell er således invitert til møtet.   

Utsendingene vil være til stede både via teams og fysisk i møtet.
Vi håper på å få innspill og skape dialog rundt satsninger i de ulike markedene, slik at vi kan legge til rette for et enda bedre markedssamarbeid.

Vi ser frem til å treffe dere. Vel møtt til saltfiskmøte i Tromsø.
Program tilpasses og vil legges ut i august.

Vi avslutter med felles middag for de som ønsker. Meld deg på i skjemaet under.