Ombordfryst 2022 går av stabelen torsdag 13. januar. Konferansen finner sted på Scandic Parken Hotell.

Programmet for konferansen vil bli publisert her.