Sjømatrådet inviterer til lakseseminar i Milano 8. juni. På årets lakseseminar vil vi se på konsekvensene koronapandemien har hatt på forbrukerholdninger, hvordan laksesalget til Italia har utviklet seg og utsiktene fremover.  

Sjømatrådet planlegger et lakseseminar i Milano 8. juni. Dersom det er mulig, vil det prioriteres å gjennomføre seminaret med fysisk tilstedeværelse. Dersom koronasituasjonen ikke tillater det, vil seminaret gjennomføres som et webinar. 

Koronapandemien slo hardt ned i Italia tidlig i 2020. Til tross for at direkteeksporten av laks til Italia falt kraftig de første månedene av pandemien, falt den totale lakseeksporten til Italia for hele 2020 mindre enn det man først hadde forventet. På årets lakseseminar vil vi se på konsekvensene koronapandemien har hatt på forbrukerholdninger, hvordan laksesalget til Italia har utviklet seg og utsiktene fremover.