Norges sjømatråd er vertskap for lansering av ny kvalitetsstandard for sjøfrosset filet under messen i Brussel. I samarbeid med Norwegian Frozen at Sea, Fiskebåt og Møreforskning vil lanseringen foregå på Sjømatrådets stand kl 12.15.

Sjømatrådets stand finner du på den norske paviljongen, standnummer 5-401, Seafood Expo Global Brüssel.

Sjøfrossen filet er et høykvalitetsprodukt som blir filetert og innfryst til -20°C noen timer etter fisken kommer sprell levende overbord. Dette gir fileter med unik ferskhet og kvalitet. Fangstprosessen produksjon og frysing påvirker kvalitet og produktegenskaper. For å ivareta den gode kvaliteten er det viktig med god kvalitetskontroll gjennom alle ledd i verdikjeden. Gjennom et felles initiativ har produsentene av norsk sjøfryst filet utviklet en felles kvalitetsstandard som ved hjelp av seks kontrollpunkt sikrer topp kvalitet. Standarden lanseres under fiskerimessen Seafood Expo Global Brüssel 24.april 2018.

Program
1. Fra idé til ferdig standard- ved Møreforsking Ålesund AS.

2. Standardiseringsarbeidets betydning for markedsføring av sjøfryst filet- ved Norges sjømatråd.

3. Hva nå? Hvordan sikre implementering i daglig drift? - ved Fiskebåt for Norwegian Frozen at sea.

4. Servering av smaksprøver i regi av Norwegian Frozen at Sea og Innovasjon Norge.

Dato: 24.04.18 kl 1215-1230

Er du i Brussel, kom gjerne innom. Se også egen invitasjon.