Visste du at 2 av 3 som jobber med frihandelsavtaler svarer «ja» eller «vet ikke» på spørsmål om opprinnelsesregler er komplisert?

Resultatet kommer fra en spørreundersøkelse om bruk av frihandelsavtaler, initiert av Nærings- og Fiskeridepartementet i samarbeid med Tolletaten og Innovasjon Norge. Samtidig svarer 2 av 3 av en gruppe hovedsakelig bestående av fisk- og sjømatseksportører at de bruker frihandelsavtaler ofte.

Manglende kunnskap om frihandelsavtaler kan føre til tapte muligheter og høyere eksportkostnader. Dette ønsker Norges sjømatråd og Tolletaten å gjøre noe med.

Frihandelsavtaler etterstreber å gi det avtalen beskriver: Frihandel. Om ikke frihandel, så reduserte tollsatser slik at Norge får like, eller bedre handelsvilkår enn våre konkurrenter. Utover eliminering og nedtrapping av tollsatser gir i tillegg frihandelsavtaler et solid rammeverk for å løse eventuelle utfordringer i handelen. Og utfordringer ved eksport av sjømat er vi jo ikke ukjent med.

Forhandlingene myndighetene gjennomfører på vegne av norsk næringsliv, og deretter bruk av frihandelsavtalene, er følgelig noe Sjømatrådet oppmuntrer til.

Hva vi gjør for å for å heve kunnskapen om frihandelsavtaler

Norges sjømatråd AS, i samarbeid med Tolletaten, inviterer til et uformelt og kompetansehevende halvdagsseminar, med frihandelsavtaler og opprinnelsesregler som tema, og lunsj som drivstoff. Om ikke det er nok, legger vi til informasjon om opprinnelsesbevis, krav til eksportører, og tollkvoter til EU.

Dynamisk involvering

Det er dere, som eksportører, produsenter og speditører, som vet best hvor støvelen trykker. Sjømatrådet oppfordrer derfor å sende inn spørsmål som gjelder tollrelaterte problemstillinger ved eksport av sjømat i forkant av samlingene.

Har du innspill? Send en epost til Øystein Valanes her.

Program

Seminaret starter kl. 09:00
 

Innledning (10 min)

-        Bakgrunn for seminaret og presentasjon av foredragsholderne.

Preferansetollbehandling (20 min)

-        Hvordan få nedsatt toll på sjømatprodukter ved import til andre land?

Opprinnelsesregler (30 min)

-        Hva kan du gjøre med fisk og skalldyr for å kalle produktet norsk?

Opprinnelsesbevis (20 min)

-        Hvilket opprinnelsesbevis skal brukes hvor, og når?

Pause: 10:20 - 10:30

-        Kaffe og frukt

Dokumentasjonskrav (30 min)

-        Hva må legges frem ved kontroll fra Tolletaten?

Tollkvoter til EU (20 min)

-        Hvor finner man tollkvoten man trenger?

Oppsummering og spørsmål (15 min)

Lunsj: 12:00 - 13:00