Sjømatmessen Busan International Seafood and Fisheries Expo (BISFE) arrangeres i Busan fra 1.-3. november 2023. 

BISFE er en av de største sjømatmessene i Korea og har tradisjonelt vært en viktig møteplass for den lokale næringen. 2022-utgaven besto av over 400 boder og ble besøkt av 12 000 personer. Mer informasjon om messen finnes på arrangørens nettsider. 

Sjømatmessen 1.-3. november

  • Sjømatrådet stiller med en "Seafood from Norway"-paviliong.
  • Vi legger til rette for individuelle områder på standen hvor deltakende eksportører kan profileres med egen logo og  bord, mot en avgift.
  • Oversetter fra engelsk til koreansk vil være tilgjengelig på standen.
  • Vi vil ha en utstillingsdisk hvor sjømatprodukter kan stilles ut.

I forbindelse med sjømatmessen vil vi også organisere en besøksrunde i butikk og verdikjedeseminar. 

Deltakelse på fellesstanden:

Frist for å melde interesse for deltagelse på fellesstanden er 3. juli 2023.

Vennligst ta kontakt med Mia Sætre Bernhardsen om du er interessert i å delta eller har andre spørsmål: msb@seafood.no.

Sjømatseminar 1. november


Vi arrangerer et sjømatseminar under BISFE som avholdes 1.november. Her kan du melde deg på og finne mer informasjon om tid og sted.

Frist for påmeldingen er satt til 20. oktober, men ta kontakt med Mia Sætre Bernhardsen dersom du ønsker å delta etter utgått frist.