Sjømatmessen Busan International Seafood and Fisheries Expo (BISFE) arrangeres i Busan fra 1.-3. november 2023. 

BISFE er en av de største sjømatmessene i Korea og har tradisjonelt vært en viktig møteplass for den lokale næringen. 2022-utgaven besto av over 400 boder og ble besøkt av 12 000 personer. Mer informasjon om messen finnes på arrangørens nettsider. 

Deltagelse

  • Sjømatrådet stiller med en "Seafood from Norway"-paviliong.
  • Vi legger til rette for individuelle områder på standen hvor deltakende eksportører kan profileres med egen logo og  bord, mot en avgift.
  • Oversetter fra engelsk til koreansk vil være tilgjengelig på standen.
  • Vi vil ha en utstillingsdisk hvor sjømatprodukter kan stilles ut.


I forbindelse med sjømatmessen vil vi også organisere en besøksrunde i butikk og verdikjedeseminar. 

Påmelding
Frist for å melde interesse for deltagelse på fellesstanden er 3.juli 2023.

Vennligst ta kontakt med Mia Sætre Bernhardsen om du er interessert i å delta eller har andre spørsmål: msb@seafood.no.