"Til tross for at torsken siden tidenes morgen har lagt grunnlaget for liv langs kysten vår, så er det alltid noe i veien for at vi skal sette pris på den. Enten er det for lite torsk, for små båtkvoter, eller så er det for mye torsk. Eller så er det for billig torsk. Hva skal egentlig til for at vi skal si oss fornøyd?"

Kanskje tøffe ord, men slik innledet jeg årets Torskefiskkonferanse. Denne konferansen er blitt viktig for alle som driver i, eller interesserer seg for hvitfisknæringen. Med årets rekordkvote på torsk var den mer aktuell enn noen gang, noe et rekordhøyt antall deltakere også tyder på.

Etter det kanskje tøffe spørsmålet utfordret jeg representantene fra denne tradisjonsrike og viktige næringen, til å se til kolleger i laksenæringen, og hva de har gjort for å bli verdensledere. Neste års rekordkvote møtes ikke bare med en diskusjon om pris, det er bare den ene av de fire berømte P-er i markedsføringsteori. Laksenæringen jobber minst like mye med de øvrige tre: produkt, promosjon og plassering. Spesielt synes jeg vi skal se og lære av laksenæringen når den:

  • Sørger for høy og jevn kvalitet gjennom hele året. Vi må spørre oss selv om vi har rutinene, holdningene og reglene som sikrer kvaliteten hele veien fra båt til butikk.
  • Aldri stanser i sin produktutvikling i møte med forbrukere som ønsker lettvinte produkter.
  • Investerer offensivt i markedsføring og markedsutvikling.

I tillegg til disse tre punktene, og kanskje minst like viktig, synes jeg hvitfisknæringen skal se hvor stolt laksenæringen er av seg selv, produktet og ringvirkningene den skaper. «Laks er viktig for Nordkapp» og «Laks er viktig for Hitra» het det i fjorårets kampanje fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. Når hørte vi noen slå seg selv på brystet og med stolthet si at «torsk er viktig for Bø» og «torsk er viktig for Norge». Stolthet og selvtillit bygger omdømme, og et godt omdømme er lønnsomt. Offentlig bekymring er kanskje ikke det.

SKREVET AV: Terje E. Martinussen