Jeg har en drøm for fremtiden. En drøm om at mine barn i 2050 skal - akkurat slik vi gjør i dag -  fortelle at Norge er et av verdens beste land å bo og leve i. Realitetsorientering tilsier at dersom denne drømmen skal bli virkelig, må vi som nasjon skape produkter og tjenester som resten av verden vil betale for. Det kommer ikke av seg selv, de må skapes.

Verdens beste kunnskap om fisk

Havbruk er etter mitt syn en av næringene som vil bidra til at Norge også i 2050 er et av verdens beste land å bo i. Først og fremst fordi Norge rett og slett fra naturens side har de aller beste forholdene for å kunne lage verdens beste laks. Vi har rikelig tilgang til vann av høy kvalitet med rett temperatur (takket være Golfstrømmen), og vi har en topografi med sterke strømmer som sørger for god utskiftning av vannmassene. I tillegg har vi en befolkning med høy utdannelse, internasjonal orientering og verdens beste kunnskap om fisk. Når vi kombinerer dette med de beste ingeniørene som kan det meste om konstruksjoner til havs, gir det oss store fortrinn når vi skal produsere det verden oppfatter som verdens beste laks.

Kvalitet og smak

Men det hjelper lite å produsere et produkt om det ikke er et marked for der ute i verden. Det er i dag stabilt voksende etterspørsel etter mat. Etterspørselen forventes å øke dramatisk i takt med befolkningseksplosjonen i verden. Ute i verden er laks i dag et produkt som spises for det meste av de yngre, de med høy inntekt og lang utdannelse. Siden Norge er blitt et høykostland hvor de fleste av oss sammenlignet med verden rundt oss har høye inntekter, er bedriftene avhengige av å få godt betalt for sine produkter og tjenester. For en bransje som trenger kompetanse i verdensklasse er det gode nyheter at de som elsker den norske laksen ikke bare er på jakt etter mat, de er kunder som vil ha kvalitet og god smak, de vil ha mer laks. Dette gjør det mulig å investere betraktelig mer i å skape fremtidens havbruksnæring.

Spiser 9 kilo laks hver

Den andre gode nyheten er at mange av de som ikke spiser laks i dag har et sterkt ønske om å spise norsk laks. Ikke bare fordi det er sunt, men like mye fordi de ønsker å identifisere seg med gruppen som spiser laks. Fremtiden for havbruksnæringen har med andre ord mange lyspunkter.

I Norge spiser hver nordmann over 9 kg laks hvert år. Det er over 9 ganger mer enn snittet for Europa. Etterspørselen globalt øker har i snitt økt årlig med ca 13%, noe som tilsvarer 300 000 tonn laks. Men i 2016 forventer vi en nedgang i den norske produksjonen med ca. 40 000 tonn. Det betyr at den globale lakseproduksjonen er på etterskudd ift hva konsumentene ønsker på over 340 000 tonn – noe som tilsvarer 15% av dagens globale produksjonen av laks.

Vil kreve det beste av Norge

Det sier seg selv at det er et betydelig markedspotensial for norske aktører. Denne etterspørselen må enten dekkes av andre produsentland på laks som ønsker å ta den posisjonen som Norge har opparbeidet seg, eller andre proteinkilder som kjøtt eller kylling. Vekst vil imidlertid kreve det beste fra Norge som nasjon med norsk biologi og ingeniørkunst i verdensklasse for at utfordringene i næringen skal løses og potensialet skal realiseres. Kunnskapen og markedet spiller med andre ord på lag når vårt samfunn med næringsaktørene i spissen nå står på terskelen til en havbruksrevolusjon – og drømmen om at Norge fortsatt skal være et av verdens beste land å bo i også i fremtiden skal realiseres.

Dersom havbruksnæringen skal klare å løse utfordringene og realisere potensialet i næringen på vegne av oss alle, krever det at vi som nasjon har tilstrekkelig fokus på mulighetene som havet gir oss. Det betyr at vi må legge til rette for å heie på de som i dag og i fremtiden skal stå for nytenkning og innovasjon i det som jeg er overbevist om blir en havbruksrevolusjon - og som vil skape store verdier for nasjonen Norge.

Heier på ungdommen

Jeg heier på at de flinkeste hodene og menneskene med et hjerte for havbruksrevolusjonen starter i næringen og at vi som samfunn klarer å legge til rette for å utnytte det potensialet naturen og kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom generasjoner har gitt oss. Jeg skal gi mitt bidrag til dette. Det kan vi alle gjøre. Det starter egentlig med at flere ser potensialet og sier at Laks er Viktig for Norge – og at den i fremtiden kan bli enda viktigere. Det er dette kampanjen Laks er Viktig for Norge dreier seg om.

Dersom du vil vite mer om hvorfor Laks er viktig for Norge? Besøk laks.no eller «Laks er Viktig for Norge» på Facebook.

SKREVET AV: Bjørn-Erik Stabell