Korona-pandemien har ført både det norske og det internasjonale samfunnet ut i en krise som vil bli utfordrende for mange.

I denne krevende tiden kjennes det betryggende å vite at mye av løsningen handler om å være solidarisk, stå sammen og ta samfunnsansvar.  

Matforsyning som en samfunnskritisk funksjon  

Norsk sjømat er en etterspurt global handelsvare, og vi har derfor fulgt virusutbruddet tett fra de første meldingene kom fra Kina på nyåret til dagens situasjon der vi har et erklært pandemiutbrudd.  

Jeg opplever nå at det er mange ute i markedene som er urolige for om de vil få tilgang til sunn og bærekraftig norsk sjømat. En av våre viktigste oppgaver er å forsikre dem om at vi fra Norge gjør alt vi kan for å opprettholde leveransene. Det er derfor gledelig at EU og norske myndigheter har definert matproduksjon og matforsyning som en samfunnskritisk funksjon. 

Vi justerer markedsarbeidet  

I Sjømatrådet er vi opptatt av å bygge en dynamisk markedsorganisasjon som skal levere på det som til enhver gir mest mulig verdi for sjømatnæringen.  

I slike krisetider settes dette for alvor på prøve. Når restaurantene stenger både her hjemme og i utemarkedene, betyr det at etterspørselen etter norsk sjømat endres. Et resultat av dette er blant annet at vi forventer en dreining mot mer salg gjennom dagligvarekjedene og økt hjemmekonsum.  

Det krever at vi må snu oss raskt for å tilpasse oss den nye virkeligheten. Vi tar derfor noen strategiske og operative grep i markedsarbeidet, blant annet ved å endre aktivitetsplanene i utemarkedene og i Norge. Alt for å sikre at det vi gjør har størst mulig verdi og effekt for den norske sjømatnæringen.  

 

Renate Larsen

Foto: Knut Åserud

Sjømatrådet er operativt og tilgjengelig

Det er ingen tvil om at vi er i en situasjon der vi fortløpende må gjøre mange endringer fremover, men jeg kan forsikre dere om at Sjømatrådet er sterkt og operativt, og våre tjenester er fullt tilgjengelig for næringen, både ute og hjemme.  

Våre analytikere er klare med å bistå med relevant innsikt og statusoppdateringer, våre utekontorer følger markedene tett, markedsførings- og PR-kampanjer blir justert, og beredskapsarbeidet blir daglig satt på prøve i en tid der det florerer med falske nyheter.  

Vi kan være oppriktig stolt over hvordan en hel sjømatnæring nå snur seg raskt i takt med den krevende situasjonen. Det viser solidaritet og endringsvilje, og det viser hva som bor i denne næringen. Vi har vært i hardt vær tidligere, men har alltid «stått han av».

Det skal vi gjøre denne gangen også.