* Septembertallene for tørrfisk, Lofotrund til Italia er til revidering. De vil bli rettet så snart reviderte tall er klare. // September figures for cod stockfish, Lofot round to Italy is being revised. They will be corrected as soon as the revision is done.