Vi presenterer markedsinformasjon i ulike format. Her finner du en forklaring over den interaktive rapporttypen.

Navigering i de interaktive rapportene

Rapportene er stort sett bygget opp med samme logikk. Under ser du de vanligste menyene og objektene som brukes i rapportene. Det brukes også andre typer objekt, men logikken er den samme. Via menyene kan du gjøre dine egne valg. Disse valgene styrer hva som vises i grafene/tabellene. Noen filter har muligheten "Clear filter", da vil filtrene nullstilles.

NAV1.PNG

 

Eksportere data til Excel/bilde/Pdf

Du kan eksportere data bak grafer og tabeller til Excel, som et bilde eller til en PDF. Når du laster ned data til Excel kan du velge mellom tabellvisning og rådata. Nedlasting til PDF fungerer best for grafer.

NAV2.PNG