Ønsker du å prøve vår nye løsning for markedsinnsikt? Vi prøver å forenkle tilgangen til det du behøver av statistikk og rapporter. Vi har laget en ny side som vi ønsker å få reaksjoner på.

Markedsinnsikt (gammel)

Her finner du statistikk og analyser for sjømat fra ulike kilder. Øverst finner du rapporter der du kan gjøre egne filtreringer og valg, lengre ned på siden finner du ferdige rapporter i pdf-format. De fleste tjenestene krever innlogging. Registrering og innlogging skjer oppe i høyre hjørne av nettsiden. For mer inngående forklaring på de ulike tjenestene, samt forklaringer på våre viktigste datakilder, se vår infoside eller ta kontakt med oss på insight@seafood.no.

Statistikk

Andre tjenester og rapporter

Nøkkeltall

Nøkkeltall presenterer den siste statistikken for norsk eksport av sjømat i grafer og tabeller (krever ikke innlogging). 
Nøkkeltall

Åpne rapporter

Her finner du statistikk fra Sjømatrådet som er tilgjengelig for alle (krever ikke innlogging). 
Open book

Ta kontakt eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Norges sjømatråd