Norges sjømatråd publiserer ukentlig en oversikt som viser hvor mye som gjenstår av tollkvotene til EU.

På denne siden publiserer Norges sjømatråd hver uke oversikt som viser status for tollkvoter ved handel med EU. I tillegg til kompensasjonskvoter, oppdateres også status for autonome kvoter og GATT-kvoter.

Tollkvoteoversikt til EU uke 38

1 vedlegg til nedlasting