Mattilsynet forhandlet frem et nytt helsesertifikat med serbiske myndigheter. Dette sertifikatet er nå klart til bruk i Mattilsynets skjematjenester og eksporten til Serbia kan gjenopptas.

I august 2022 opplyste myndighetene i Serbia om at helsesertifikatet for sjømat til Serbia ikke lenger var gyldig, og eksporten stoppet opp. Nå er det nye sertifikatet klar til bruk. 

Mattilsynet anbefaler at eksportører er i tett kontakt med importør/kunde i Serbia, særlig den første tiden etter at det nye sertifikatet tas i bruk.

Les mer på Mattilsynet sine nettsider.