Velkommen til dialogmøte med tørrfisknæringen!

Norges sjømatråd inviterer til dialogmøte med tørrfisknæringen i Svolvær 17. januar 2024. Samlingen har blitt en viktig møteplass, hvor hensikten er å diskutere strategi og aktiviteter for tørrfisk kommende år, samt reflektere rundt oppnådde resultater så langt i markedene.

Møtet er en del av en møte-serie for konvensjonell sektor, med egne møteplasser for saltfisk og klippfisk. Se seafood.no for informasjon og påmelding til andre møteplasser. 

Den 17. januar i Svolvær skal vi fokusere på hovedmarkedene for tørrfisk, men også diskutere markedsarbeidet for tørrfisk overordnet. Utsendingene vil være til stede både via teams og fysisk i møtet. Vi håper på å få innspill og skape dialog rundt satsninger i de ulike markedene, slik at vi kan legge til rette for et enda bedre markedssamarbeid.

Vi ser frem til å treffe dere. Vel møtt til tørrfiskmøte i Svolvær. 

Program


12:00 - Felles lunsj på Thon Hotel Svolvær


13:00 - Åpning av møte 
Artsstrategi
Volum og verdiutvikling
Markedsføring av tørrfisk

13:45 - Plan for Italia
Evaluering 2023
Mål, strategi og aktiviteter for 2024

Pause 

15:00 - Plan for Afrika
Evaluering 2023
Mål, strategi og aktiviteter for 2024

15:45 - Plan for Norge
Mål, strategi og aktiviteter for 2024

16:30 - Avslutning 

Påmelding

Meld deg på gjennom knappen under.