Invitasjon til Sjømatrådets årlige seminar i Kuala Lumpur. Endelig dato er ikke satt.

I forbindelse med den årlige gallamiddagen som arrangeres av den norske ambassaden i Malaysia, inviterer Sjømatrådet til sjømatseminar i Kuala Lumpur.

Malaysia har utviklet seg til å bli et viktig marked for norsk laks og spesielt ørret. Eksporten av fersk laks fra Norge har de siste årene ligget relativt stabil rundt 1500 tonn, med unntak av 2016 der eksporten falt til 1050 tonn. Fersk ørret har imidlertid vokst betydelig over de siste årene, fra nær 0 i 2010 til 1670 tonn i 2018. Det er en vesentlig substitusjon mellom laks og ørret i dette markedet, og den malaysiske forbrukeren ser ut til å ha utviklet en sterk preferanse for ørret.

Det årlige sjømatseminaret er et godt besøkt arrangement av viktige sjømataktører i Malaysia, både fra offentlig og privat sektor. 

Vi kommer tilbake med mer informasjon og endelig dato for arrangementet.