Velkommen til dialogmøte med saltfisknæringen!

Norges sjømatråd inviterer til dialogmøte med saltfisknæringen i Tromsø 14. desember. Møtet er en del av en møte-serie for konvensjonell sektor, med egne møteplasser for klippfisk og tørrfisk. Se seafood.no for informasjon og påmelding til andre møteplasser. 

Den 14. desember i Tromsø vil vi fokusere på hovedmarkedene for saltfisk, men også diskutere markedsarbeidet for konvensjonelle produkter overordnet.

Hensikten er å diskutere strategi og aktiviteter for kommende år, samt reflektere rundt oppnådde resultater så langt i markedene. Utsendingene vil være til stede både via teams og fysisk i møtet.

Vi håper på å få innspill og skape dialog rundt satsninger i de ulike markedene, slik at vi kan legge til rette for et enda bedre markedssamarbeid. 

Vi ser frem til å treffe dere. Vel møtt til saltfiskmøte i Tromsø. 

Program

Programmet vil publiseres fortløpende

Påmelding

Meld deg på gjennom knappen under.