Norge har en ettertraktet fellesskapsløsning for markedsarbeid for norsk sjømat internasjonalt. Denne ordningen er det mange sjømatnasjoner som misunner oss. I sjømatnæringen har imidlertid avgiften og størrelsen på den den vært gjenstand for debatt.

Økonomene Dr. Capps og Dr. Williams har lang erfaring med å vurdere innsatsen til såkalte «marketing boards» i USA. De har benyttet økonometriske analyser for å isolere effekten av fellesinvesteringer i markedet. Metoden gir, om ikke en fasit, så en god pekepinn på hvor mye disse investeringene er verd.  

Økonomene hos Forecasting and Business Analytics (FABA) har samarbeidet med Universitet i Stavanger for å sikre at kunnskapen om norsk sjømatnæring ivaretas når de har gjennomført analysene. Beregningene gjøres ut fra et stort antall variabler: valuta, indeksreguleringer, sykdom hos chilensk laks og ulike faktorer som kan påvirke salget og gir indikasjoner på om markedsinvesteringene Sjømatrådet gjør lønner seg.

Økonomene har beregnet effekten for sjømateksport fra Norge totalt, for hvitfisk og nå også for pelagisk fisk (sild og makrell).

I forbindelse med at Dr. Capps er i Oslo inviteres interesserte til å få en presentasjon av metodikken og resultatene.

Presentasjonen vil foregå på engelsk.

Oral Capps, Jr., PhD

Bilde av Dr Capps

Dr. Capps is a demand and price analyst, with particular expertise in econometric modelling and forecasting methods. He is a nationally and internationally recognized leader in demand analysis, specializing in working with large data bases. Applied research areas include analyses of expenditure patterns of pre-prepared foods and foods eaten away from home, analyses of health and nutrition issues, uses of scanner-derived information for managerial decision-making in food retailing, and analyses of regional, national, and international markets for the agricultural, agribusiness and financial sectors. In addition, Dr. Capps specializes in unilateral price effects of mergers and acquisitions as well as evaluations of agricultural checkoff programs.