Ombordfryst 2021 arrangeres 4. mars 2021. Hold av datoen! Mer informasjon kommer.