Ombordfryst 2021 arrangeres 4. mars 2021 kl 1000.  I år blir konferansen digital og vises her på siden. Konferansen avsluttes ca kl 1150.

Se ombordfryst 2021 her

Program:

Programleder: Odd Kristian Dahle, Fiskebåt
Se innledningen her

Velkommen til Ombordfryst 2021   

Louise Haahjem, leder sjømat, Nordea
Se velkomsten her

Rammebetingelser 

Rammebetingelser for den norske havfiskeflåten 

Odd Emil Ingebrigtsen, fiskeri- og sjømatminister 
Se innlegget her

Stabile rammer, en forutsetning for en lønnsom flåte  

Audun Maråk, administrerende direktør, Fiskebåt 
Se samtalen her

Hvem skal fiske og foredle torsken? 

Kathrine Tveiterås, dekan, Universitetet i Tromsø 
Se innlegget her

Global tilførsel av hvitfisk 

Eivind Brækkan Hestvik, analytiker, Norges sjømatråd
Se innlegget her
Her kan du laste ned presentasjonen til Eivind Brækkan Hestvik.

Lønnsomhet i fartøygruppen torsketrål og autoline

Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker sjømat, Nordea 

Bærekraft i verdikjeden for villfanget torsk

Rudi Jakobsen, leder kvalitet og bærekraft, Lerøy Seafood Group 
Se innlegget her

Teknologi

Presentasjon av tråleren Sunderøy

Knut Roald Holmøy, CEO, Holmøy Maritime
Se presentasjonen her

Bærekraft i havfiskeflåten

Thina Saltvedt, sjefanalytiker bærekraftig finans, Nordea  
Se innlegget her 

Ny teknologi løfter flåten framover 

Inge Bertil Straume, salgssjef fiskefartøy, Skipsteknisk  
Optimar/BAADER - video 
Se innlegget her 

Linefisket er mer enn mange kroker 

Ståle Dyb, skipper og daglig leder, Loran  
Svein Erik Bakke, salgssjef, Mustad Autoline  
Lasse Rindahl, teknisk sjef, Mustad Autoline  

Fryst torsk trives best når det er virkelig kaldt 

Svein Kristian Stormo, forsker, Nofima   

Marked  

Viktigheten av å forstå forbrukeren når markedet endrer seg fort. 

Renate Larsen, administrerende direktør, Norges sjømatråd 

Året 2020 for Lerøy Havfisk AS og utfordringene i 2021 

Ronny Vågsholm, driftsdirektør, Havfisk 

Fish& Chips-markedet i lys av koronapandemien 

Tony Forgione, eier av Captains Fish & Chips I UK

Brexit - hva vet vi nå?

Silje Gjerp Solstad, fagansvarlig markedsadgang, Norges sjømatråd  

Året ingen var forberedt på 

Nordea 

Norsk klippfisk i det portugisiske markedet

Ricardo Alves, styremedlem, Riberalves 

MSC og konsekvenser for havgående flåte 

Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver, Norges Fiskarlag 
Last med Tor Bjørklund Larsens presentasjon

Klimaregnskapet for fiskeflåten

Ulf Winther, spesialrådgiver, SINTEF
Her kan du laste ned perentasjonen til Ulf Winther.

Takk for i dag!