Velkommen til konvensjonellmøte i Ålesund 18. april!

Møtet er en oppfølger av statusmøtet som ble avholdt i november. Agendaen vil inneholde oppdatert markedsinnsikt, markedsføringstiltak og de siste tallene for konvensjonell sektor.

Vi håper på å få innspill og skape dialog rundt satsninger i de ulike markedene, slik at vi kan legge til rette for et enda bedre markedssamarbeid.  

Vi vil i dette møtet fokusere på hovedmarkedene for klippfisk men også se på markedsarbeidet i andre markeder. Utsendingene vil være til stede både via teams og fysisk i møtet.

Program

12:00 | Felles lunsj for deltakerne på seminaret

13:00 | Åpning av møtet 

 • Velkommen og program
  Gunvar L. Wie - bransjekontakt for konvensjonell sektor
 • Overordnet strategi, artsstrategi og budsjett
  Børge Grønbech, Direktør globale operasjoner

13:20 | Volum og verdiutvikling for konvensjonell sektor

 • Eivind Hestvik Brækkan - Sjømatanalytiker (teams)

13:35 | Markedsføringsuttak av klippfisk

 • Kari-Anne Johansen - Marketing Manager Konvensjonell

13:50 | Status markedsadgang for konvensjonell sektor

 • Øystein Valanes - Head of Market Access 

14:00 | Markedspresentasjoner

 • Markedspresentasjon av det brasilianske markedet
  Randi Bolstad - Sjømatutsending til Brasil (teams)

Pause 

 • Markedspresentasjon for Portugal  
  Trond Rismo – Sjømatutsending Portugal
 • Markedspresentasjon for Vest- og Sentral-Afrika (teams) 
  Trond Kostveit – Sjømatutsending Vest- og Sentral-Afrika  
 • Markedspresentasjon for Karibia og Mexico (teams) 
  Ørjan Kjærvik Olsen – Landansvarlig nye markeder 

16:00 | Avslutning 

Vi ser frem til å treffe dere. Vel møtt til konvensjonellmøte i Ålesund. 

Påmelding

Meld deg på gjennom linken under.