Fersk, norsk laks er ettertraktet i Ukraina. Nylig presenterte Sjømatrådet tallene som viser at Norge i 2012 solgte nesten dobbelt så mye laks til Ukraina sammenlignet med året før.  Sushikjeden i Kiev som nå selger mer enn sju tonn laks i måneden, er et illustrerende eksempel, og viser at den største veksten er i storbyene. Kjøpekraften øker i Ukraina, og det er unge konsumenter med middels til god råd som kjøper mest laks. For å forklare utviklingen legger jeg vekt på seks faktorer:

  • Pris: Ukraina er et prissensitivt marked. Lavere priser for norsk laks i 2012 har ført til økt import. Siden Ukraina er et nytt marked for fersk laks, er potensialet for fortsatt vekst stort. Derfor gir lavere priser raskere utslag i økt eksport enn i mer etablerte marked. Høyere priser på tradisjonelle arter som sild har også virket til laksens fordel.
  • Logistikk: Norsk laks bruker nå bare tre-fire dager fra norske fjorder til ukrainske ferskfiskdisker. Det er etabler logistikkløsninger for effektiv distribusjon av fersk laks. Utviklingen i 2012 innebærer at laksen i større grad en tidligere omsettes fersk, og havner fersk og ubearbeidet hos forbruker.
  • Modernisering: Det foregår en modernisering og utbygging av dagligvarehandelen i de største byene i Ukraina. Moderne ferskfiskdisker og fiskebutikker gjør at kjøpmenn kan selge den ferske laksen raskt og med høy kvalitet.
  • Produktutvikling: Den laksen som ikke selges fersk, inngår i et bredt produktspekter hvor lettsaltet laks er hovedproduktet. Røykt laks er også populært. Andre produkter, som ferskpakket laksefilet og middagsløsninger for mikrobølgeovn, har også kommet på markedet. Antall hyllemeter er høyt og utvalget er bredt og økende.
  • Markedsføring: Ukrainske matvareprodusenter og ukrainsk dagligvarehandel satser på laks. TV-reklame og smaksdemonstrasjoner i butikk har vært hovedvirkemidlene hos produsentene i 2012, sammen med prispromosjoner fra kjedene. Norges sjømatråd har i 2012 gjennomført TV-aktivitet, PR-aktiviteter og restaurantkampanjer som har gjort den norske laksen synlig, og vi har tydelig fortalt om det norske opphavet.
  • Trend: Laksen er populær og trendy i Ukraina. Sushitrenden brer om seg, både i de største byene og nå også utenfor de tettest befolkede områdene, og her er laks det viktigste produktet. De fleste øvrige restauranter har også en eller flere lakseretter på menyen. Laksen passer også godt inn i hobbykokktrendene, matprogrammer, matblogger samt helse- og sunnhetstrenden.

Med eksportrekorden i ryggen, skal vi i 2013 svare på et viktig spørsmål: Hva skjer med den ferske laksen i Ukraina? Laksen går fra å være et eksklusivt produkt forbeholdt få til å være et ettertraktet og tilgjengelig produkt. Laksen er tilgjengelig i moderne restauranter, i dagligvarehandel og i en rekke ferdigprodukter. Så det store spørsmålet for å forklare det vi tror blir en videre vekst, er hva forbrukeren gjør med den ferske laksen de kjøper.

SKREVET AV: Ingrid Dahl Skarstein