Fiskeribladet Fiskarens leder onsdag 24. juli kommer det en rekke feilaktige påstander om Norges sjømatråd og måten vi arbeider på som vi er nødt til å korrigere og besvare.

Vi  forstår at det for konspiratorisk anlagte kommentatorer kan virke pirrende å «avsløre» at Norges sjømatråd samarbeider med og gir råd til norske myndigheter. Men når selv redaktøren i Fiskeribladet Fiskaren finner dette oppsiktsvekkende er det på tide å minne om at Norges sjømatråd er opprettet ved lov av Stortinget, eid av Fiskeri- og kystdepartementet og gitt i oppdrag å bidra til å øke verdien av norsk sjømat samt  være rådgiver for norske myndigheter.

Bakgrunnen for den omtalte artikkelen som Helse- og omsorgsdepartementet publiserte på sine nettsider, var at Norges sjømatråd ble oppmerksom på feilaktige påstander framsatt  i franske medier. Oppslagene var at den norske regjeringen advarte egen befolkning mot å spise laks. Ifølge franske medier ønsket den norske regjeringen attpåtil at man i Frankrike ikke skulle få kjennskap til  advarslene. Når slike feilaktige påstander  står på trykk i toneangivende franske medier, ja da har Sjømatrådet et ansvar for å informere  norske myndigheter om dette samt å gi anbefalinger om eventuell håndtering.

De norske kostholdsrådene er laget av Helsedirektoratet. Norges sjømatråd har samlet  disse i en engelsk oversettelse slik at teksten egnet seg til å klargjøre for franske konsumenter hva rådene betydde og hvorfor man i Norge hadde presisert kostholdsrådene. Hvis noen enda skulle være i tvil: Det var ikke korrekt slik overskriftene i Frankrike lød – at norske myndigheter hadde advart mot å spise laks.

Teksten er grundig gjennomgått av departementets egen fagavdeling før publisering på departementenes hjemmeside. Denne godkjenningen, og publiseringen, viser at departementet fulgte anbefalingen  fra Sjømatrådet og anså teksten å være en korrekt gjengivelse av  de offisielle kostholdsrådene og i tråd med myndighetenes syn i saken.  Dette er verken mystisk eller suspekt, men en helt normal saksbehandling i norsk forvaltning.  Norges sjømatråd har selvfølgelig ikke publiseringsrett på departementenes hjemmesider.  På samme måte som redaktøren i FiskeribladetFiskaren har ansvar for det som publiseres i avisen, har Helse- og omsorgsdepartementet ansvar for det som publiseres på departementets hjemmeside.

Nordlys, og nå også Fiskeribladet Fiskaren, har slått opp saken om at Norges sjømatråd skal ha utformet, og til og med endret, de norske kostholdsrådene. Dette er tøvete påstander. Dersom redaktøren i Fiskeribladet Fiskaren, og de kildene som redaktøren bygger på, hadde tatt seg bryet og lest de norske kostholdsrådene og originalartikkelen på Helsedirektoratet.no, så ville det tydelig gått fram at det er ikke er Sjømatrådet som har utarbeidet og forfattet de norske kostholdsrådene.

For å oppsummere helt entydig:

Sjømatrådet har ikke skrevet kostholdsrådene og Sjømatrådet har ikke endret kostholdsrådene, men vi har bidratt til å endre feilaktige oppfatninger om norsk sjømat. Vi registrerer at motstandere av havbruksnæringen finner dette kritikkverdig. Men vi er overrasket over at FiskeribladetFiskaren går langt i å være enig i denne kritikken.

Dette leserinnlegget stod på trykk i Fiskeribladet Fiskaren mandag 29. juli 2013.

SKREVET AV: Christian Chramer