Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

40 personer

Geir Sperre

Nils Sperre AS

Gustav Witzøe

SalMar

Hanne Benjaminsen

Cape Fish Group AS

  Hildegunn Fure Osmundvåg

  Star Seafood

  Inge Berg

  Nordlaks AS

  Jan Otto Hoddevik

  Global fish AS

  Jon Hallvard Roaldsnes

  Nordic Wildfish Sales AS

  Katrine Florvaag

  Ramoen AS

  Knut Hallvard Lerøy

  Lerøy Seafood AS

  Knut Torgnes

  Sildesalgslaget

  Liv Margrethe Hansen

  Halvors Tradisjonsfisk AS

  Maria G. Elias-Barroso

  Seaborn AS