Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

37 personer

Hildegunn Fure Osmundvåg

Star Seafood AS

Hildegunn Fure Osmundvåg

Inge Berg

Nordlaks AS

Jack Robert Møller

Leder av markedsgruppen for reker og skalldyr, Lyngen Reker AS

Jan Otto Hoddevik

Global fish AS

Jan Otto Hoddevik

Jon Hallvard Roaldsnes

Nordic Wildfish Sales AS

Katrine Florvaag

Ramoen AS

Knut Hallvard Lerøy

Lerøy Seafood AS

Knut Hallvard Lerøy

Knut Torgnes

Sildesalgslaget

Knut Torgnes

Liv Margrethe Hansen

Halvors Tradisjonsfisk AS

Maria G. Elias-Barroso

Seaborn AS

Maria G. Elias-Barroso

Marit Sivertsen

Fram Seafood AS

Morten Hermansen

Coast Tromsø AS