Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

72 personer

Carl Johan Pettersen

Leder av markedsgruppen for konvensjonell, Bjørge & co AS

Christian Nordahl

Stella Polaris Norway AS

Christian Olsen

Nergård Seafood AS

Erik Holvik

Marine Harvest Norway AS

Eva Maria Kristoffersen

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Magne Haugstad

Pelagia AS

Espen Hanson

Nordic Group

Frode Eliassen

Norfra AS

Frode Mikkelsen

Lerøy Seafood

Gustav Witzøe

SalMar

Geir Sperre

Nils Sperre AS

Hans-Ove Semmingsen

Stella Polaris AS