Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

37 personer

Helge Myrseth

Seashell AS

Hildegunn Fure Osmundvåg

Star Seafood AS

Hildegunn Fure Osmundvåg

Jack Robert Møller

Leder av markedsgruppen for reker og skalldyr, Lyngen Reker AS

Jan Otto Hoddevik

Global fish AS

Jan Otto Hoddevik

Jannicke Johannson

Sekkingstad AS

Leif Haagensen

Jangaard AS

Lena Høyberg

Jacob Bjørge AS

Liv Margrethe Hansen

Halvors Tradisjonsfisk AS

Maria G. Elias-Barroso

Seaborn AS

Maria G. Elias-Barroso

Marit Sivertsen

Fram Seafood AS

Morten Hermansen

Coast Tromsø AS

Morten Hermansen

Odd Arild Sperre

Nils Sperre AS