Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen.

De skal bidra til at artsstrategier og prioriteringer i markedsarbeidet utformes i tråd med sjømatnæringens behov og Sjømatrådets vedtatte overordnede strategi.

Sjømatrådet har til sammen fem markedsgrupper bestående av personer hovedsaklig fra norske eksportørsekslaper. Markedsgruppene har fire faste møter i året, men møtes også utover dette ved behov. 

45 personer

Erik Holvik

Greig Seafood AS

Erik Holvik

Frode H. Mikkelsen

Leder av markedsgruppen for hvitfisk, Lerøy Seafood AS

Frode H. Mikkelsen

Geir Børre Johansen

Røst Sjømat AS

Geir Sperre

Nils Sperre AS

Geir Sperre

Hanne Benjaminsen

Cape Fish Group AS

Helge Myrseth

Seashell AS

Jack Robert Møller

Leder av markedsgruppen for reker og skalldyr, Lyngen Reker AS

Jan Otto Hoddevik

Global fish AS

Jan Otto Hoddevik

Jannicke Johannson

Sekkingstad AS

Leif Haagensen

Jangaard AS

Lena Høyberg

Jacob Bjørge AS

Liv Margrethe Hansen

Halvors Tradisjonsfisk AS