Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

40 personer

Geir Børre Johansen

Røst Sjømat AS

Geir Sperre

Nils Sperre AS

Hanne Benjaminsen

Cape Fish Group AS

Hildegunn Fure Osmundvåg

Star Seafood AS

Inge Berg

Nordlaks AS

Jack Robert Møller

Leder av markedsgruppen for reker og skalldyr, Lyngen Reker AS

Jan Otto Hoddevik

Global fish AS

Jon Hallvard Roaldsnes

Nordic Wildfish Sales AS

Katrine Florvaag

Ramoen AS

Knut Hallvard Lerøy

Lerøy Seafood AS

Knut Torgnes

Sildesalgslaget

Liv Margrethe Hansen

Halvors Tradisjonsfisk AS