Myndighetskrav

En rekke land stiller særegne krav til eksempelvis dokumenter og registreringer for handel med mat. Her har vi samlet informasjonen du trenger for å navigere i jungelen.

Vietnam

Vietnamesiske myndigheter har siden 2010 krevd registrering og godkjenning av alle sjømatprodusenter før varer kan importeres til Vietnam. Kravet gjelder alle produkter for humant konsum, og ikke levende sjømat og fôr.
Markedsadgang, Vietnam

Kina

Kinesiske myndigheter har de seneste årene strammet inn regelverket for import av sjømat, blant annet fra Norge. Artiklene på denne siden inneholder en oversikt over regelverket som den enkelte eksportør må kjenne til før varer sendes til markedet.

Russland

Oversikt over myndighetskrav som gjelder eksport til Russland

Sør-Korea

Produsenter som skal eksportere fisk og fiskevarer til Sør-Korea må registrere seg hos sør-koreanske myndigheter. Produsenter som ønsker å eksportere restråstoff til humant konsum må i tillegg være registrert i en egen liste som koordineres av Mattilsynet og Norges sjømatråd. 
Sør-Korea, Markedsadgang

USA

USA krever at både innenlandske og utenlandske anlegg som produserer, behandler, pakker eller oppbevarer næringsmidler for mennesker eller dyr i USA skal være registrert hos Food and Drug Administration (FDA).

EU

Spesielle myndighetskrav for land i EU

Ukraina

Norge og Ukraina er blitt enig om et engelsk / ukrainsk fangstsertifikat. Det nye sertifikatet ble innført 1. mai 2013.
Ukraina, Markedsadgang

India

Det stilles egne krav til merking av importerte matvarer til India.   India er et prioritert marked innfor Sjømatrådets satsing på nye markeder. På denne siden samles relevant informasjon om markedsadgang. 

Krav om myndighetsgodkjenning ved flyfrakt

Luftfartstilsynet viser til krav om myndighetsgodkjenning for kjente avsendere som trådte i kraft i 2013. Siden da har det, av sikkerhetsmessige årsaker, vært nødvendig med særskilt godkjenning av slakterier og pakkerier som leverer sjømat for flyfrakt.
Markedsadgang

Brasil

De to siste årene har forvaltningen i Brasil vært gjennom strukturelle endringer som har påvirket vilkårene for import av fisk fra Norge. Videre har det kommet rapporter om økte utfordringer med å få registrert produkter og etiketter i Brasil. I artiklene under informeres det om hvilke krav som foreligger ved eksport av fisk og fiskevarer fra Norge. 

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Jan Aleksander Enoksen

Intern, markedsadgang