Kina

Kinesiske myndigheter har de seneste årene strammet inn regelverket for import av sjømat, blant annet fra Norge. Artiklene på denne siden inneholder en oversikt over regelverket som den enkelte eksportør må kjenne til før varer sendes til markedet.

Godkjente arter til Kina

Oversikt over arter godkjent for eksport fra Norge til Kina er nå tilgjengelig på nett. 
Kina, Markedsadgang

Kina innfører nytt elektronisk registreringssystem for sjømatprodusenter

Kinesiske myndigheter (CNCA) krever at alle utenlandske produsenter av sjømat for humant konsum må være registrert og godkjent, og innfører nå et nytt elektronisk system for listeføring av produsentene. Mattilsynet har startet arbeidet med å legge norske produsenter inn i det nye systemet, men kan ikke fastslå når alt er på plass. 
Kina, Markedsadgang

Registrering av eksportører

Alle eksportører av sjømat til Kina må registrere seg hos det kinesiske mattilsynet AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine). Bakgrunnen for kravet er i henhold til vedlagte kunngjøring No. 55, 2012.
Kina, Markedsadgang

Krav om innmelding av produsenter for eksport til Kina

Kinesiske myndigheter krever at alle utenlandske sjømatprodusenter må være registrert og godkjent før varer kan importeres til Kina. Kravet gjelder utelukkende sjømat for humant konsum, og ikke levende sjømat og fôr.
Kina, Markedsadgang

Eksport av fiskemel

Etter ønske fra fiskemelnæringen har Mattilsynet siden 2015 vært i dialog med AQSIQ med tanke på godkjenning av norske fiskemelprodusenter for eksport til Kina.
Kina, Markedsadgang

Nye retningslinjer for lagring av sjømat under karantenetid i Shanghai

Norges sjømatråd har mottatt notifikasjoner fra Shanghai Center for Inspection and Quarantine (CIQ), der all sjømat fra Norge som ankommer Shanghai skal benytte et av følgende lagre i karanteneperioden:
Kina, Markedsadgang

Krav til undersøkelser for Listeria monocytogenes ved eksport av norsk fisk til Kina

Mattilsynet stiller krav til prøvetaking og undersøkelse for L. monocytogenes i fisk som skal eksporteres til Kina.
Kina, Markedsadgang

Fangstsertifikat til Kina

Kinesiske myndigheter og Mattilsynet krever at helsesertifikatet for import av fisk og fiskevarer til Kina også skal inneholde fangstopplysninger.
Kina, Markedsadgang

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Victoria Braathen

Rådgiver, markedsadgang (påtroppende fiskeriutsending, Kina)