Kontorer og prioriterte markeder

Norges sjømatråd har sitt hovedkontor i Tromsø og utsendinger i 12 markeder. I tillegg er Sjømatrdet aktiv i andre prioriterte markeder.

LandBy