EU

Spesielle myndighetskrav for land i EU

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Monica Sundfær

Rådgiver, markedsadgang