Russland

Oversikt over myndighetskrav som gjelder eksport til Russland

Krav om godkjenning for eksport til Russland

Alle virksomheter som ønsker å eksportere produkter av animalsk opprinnelse (herunder også fisk) skal være godkjent og listeført av Den russiske veterinærtjenesten (Rosselkhoznadzor). Godkjenning består av tre deler: Påmelding, Inspeksjon og Registrering.
Russland, Markedsadgang

Eksport av pelagisk fisk til Russland, Kasakhstan og Hviterussland (Tollunionen)

Bransjeorganisasjoner på norsk og russisk side har i samarbeid med Mattilsynet implementert et system hvor spesifikke bransjeretningslinjer legges til grunn for import til Tollunionen. Det er allerede innført et regime med bransjeretningslinjer for laks og ørret .
Russland, Markedsadgang

Virksomheter som eksporterer laks og ørret til Russland, Kasakhstan og Hviterussland (Tollunionen)

Slakterier som er aktive i handelen med Tollunionen er underlagt nye bransjeretningslinjer fra og med 15. juni 2014. Bransjeretningslinjene vil bli lagt til grunn for Mattilsynets utstedelse av sunnhetsattester. 
Russland, Markedsadgang

Krav om kontrakt

Russland vil fra 18. august kreve synliggjøring av kontrakt for å tillate import av fisk og fiskevarer.
Russland, Markedsadgang

Tollunionen mellom Russland, Hviterussland og Kasakhstan

Tollunionen mellom Russland, Hviterussland og Kasakhstan ble etablert 1. juli 2011. Fra denne dato er eksport til disse landene å betrakte som eksport til et enhetlig tollterritorium.
Russland, Markedsadgang

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Øystein Valanes

Analytiker, markedsadgang