Russland

Oversikt over myndighetskrav som gjelder eksport til Russland

Krav om godkjenning for eksport til Russland

Alle produsenter som ønsker å eksportere produkter av animalsk opprinnelse (herunder også fisk) skal være godkjent og listeført av Den russiske veterinærtjenesten (Rosselkhoznadzor). Godkjenning består av tre deler: Påmelding, Inspeksjon og Registrering. Dette kravet gjelder også dem som ønsker å eksportere til andre medlemmer av den Den eurasiske økonomiske union ( Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan)
Eksport, Russland, Hviterussland, Markedsadgang, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan

Eksport av pelagisk fisk til Russland, Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan (Den eurasiske økonomiske union)

Bransjeorganisasjoner på norsk og russisk side har i samarbeid med Mattilsynet implementert et system hvor spesifikke bransjeretningslinjer legges til grunn for import til unionen. Det er allerede innført et regime med bransjeretningslinjer for laks og ørret .
Russland, Markedsadgang

Virksomheter som eksporterer laks og ørret til Russland, Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan (Den eurasiske økonomiske union)

Siden 15. juni 2014 har slakterier som er aktive i handelen med Den eurasiske økonomiske union vært underordnet følgende  bransjeretningslinjer , som vil bli lagt til grunn for Mattilsynets utstedelse av sunnhetsattester. 
Russland, Markedsadgang

Krav om kontrakt

Russland har siden 18. august 2013 krevd synliggjøring av kontrakt for tillatelse ved import av fisk og fiskevarer.
Russland, Markedsadgang

Den eurasiske økonomiske union mellom Russland, Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan.

Avtalen om etablering av Den eurasiske økonomiske union mellom Russland, Armenia, Hviterussland, Kasakhstan og Kirgisistan ble undertegnet i Astana 29. mai 2014 med ikrafttreden 1. januar 2015. Fra denne datoen av var eksport til disse landene å betrakte som eksport til ett enhetlig tollterritorium.
Russland, Markedsadgang

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Jan Aleksander Enoksen

Intern, markedsadgang