Andre land

Inida, Sør-Korea, Vietnam, Ukraina

Kontakt meg eller få en oversikt over mine kollegaer i Sjømatrådet

Jan Aleksander Enoksen

Intern, markedsadgang