Årsmelding 2023

Del 1: Norges sjømatråd

I 2023 ble det eksportert sjømat fra Norge til en verdi på over 170 milliarder kroner. Et testament til det langsiktige arbeidet som er gjort for å utvikle og posisjonere Norge som en ledende sjømatnasjon.

Ta en titt på hvordan vi bidro til å vinne verden for norsk sjømat i året som gikk.

 

Del 2: Årsberetning

Norges sjømatråd har en overordnet strategi som gir retningen og rammen for virksomheten. Sammen med sjømatnæringen har vi utviklet ni artsstrategier som danner grunnlaget for hvordan vi skal skape verdi for den enkelte bransje. 

Les mer om virksomhetsstrategi, samfunnsansvar og rammebetingelser. 

Del 3 Regnskap

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.