Velkommen til våre nye nettsider. Dersom du savner noe så si gjerne i fra i skjemaet nede til høyre.

Styret og ledelsen

Styret ønsker å videreutvikle Norges sjømatråd sitt tette og nære samarbeid med bedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på å målrette markedsaktiviteter som gjennomføres enten på vegne av eller sammen med sjømatnæringen. Styrets klare mål er at Sjømatrådets aktiviteter skal bidra positivt til næringens lønnsomhet, markedsorientering, omdømme og videre utvikling.

Styremedlemmer

Marianne Elisabeth Johnsen

Styreleder

mail@seafood.no

Sverre Søraa

Nestleder

mail@seafood.no

Knut Hallvard Lerøy

Styremedlem

mail@seafood.no

Eva Maria Kristoffersen

Styremedlem

mail@seafood.no

Solveig Strand

Styremedlem

mail@seafood.no

Andreas Mikalsen

Styremedlem

mail@seafood.no

Anne Breiby

Styremedlem

mail@seafood.no

Trude Bessesen

Ansattvalgt styremedlem

mail@seafood.no

Amund Bråthen

Ansattvalgt styremedlem

ab@seafood.no

Marit Stagrum Ottem

Ansattvalgt styremedlem

mso@seafood.no

Ledelsen

Renate Larsen

Administrerende direktør

rl@seafood.no

Børge Grønbech

Regiondirektør, øst

bg@seafood.no

Asbjørn Warvik Rørtveit

Direktør, markedsinnsikt og markedsadgang

awr@seafood.no

Christian Nordahl

Regiondirektør, vest

cn@seafood.no

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR

kp@seafood.no

Geir Håvard Hanssen

Kommunikasjonsdirektør

ghh@seafood.no

Rigmor Abel

HR-direktør

ra@seafood.no

Steinar Øvergaard

Direktør, økonomi og administrasjon

so@seafood.no

Relatert innhold