Styret og ledelsen

Styret ønsker å videreutvikle Norges sjømatråds tette samarbeid med bedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen med sikte på å målrette markedsaktiviteter som gjennomføres enten på vegne av eller sammen med sjømatnæringen. Styrets klare mål er at Sjømatrådets aktiviteter skal bidra positivt til næringens lønnsomhet, markedsorientering, omdømme og videre utvikling.

Styremedlemmer

Marianne Elisabeth Johnsen

Styreleder

mail@seafood.no

Sverre Søraa

Nestleder

mail@seafood.no

Amund Drønen Ringdal

Styremedlem

mail@seafood.no

Eva Maria Kristoffersen

Styremedlem

mail@seafood.no

Solveig Strand

Styremedlem

mail@seafood.no

Andreas Mikalsen

Styremedlem

mail@seafood.no

Rita Karlsen

Styremedlem

mail@seafood.no

Trude Bessesen

Ansattvalgt styremedlem

mail@seafood.no

Amund Bråthen

Ansattvalgt styremedlem

ab@seafood.no

Marit Stagrum Ottem

Ansattvalgt styremedlem

mso@seafood.no

Ledelsen

Renate Larsen

Administrerende direktør

rl@seafood.no

Asbjørn Warvik Rørtveit

Direktør, markedsinnsikt og markedsadgang

awr@seafood.no

Kristin Pettersen

Direktør, markedsføring og PR

kp@seafood.no

Rigmor Abel

HR-direktør

ra@seafood.no

Steinar Øvergaard

Direktør, økonomi og administrasjon

so@seafood.no

Janne Log

Direktør for globale operasjoner, kommunikasjon og samfunn

jl@seafood.no

Relatert innhold