Markedsgrupper

Markedsgruppene er rådgivende grupper som skal gi innspill til arbeidet Norges sjømatråd utfører for bransjen som den enkelte markedsgruppe representerer. Dette sikrer både god forankring og informasjonsflyt mellom Sjømatrådet og ulike aktører i næringen. Markedsgruppen består av enkeltpersoner fra ulike deler av bransjen og møtes to til fire ganger årlig.

63 personer

Arne Røst

West-Norway Codfish Company AS

arne@bacalanor.com

Arild Stulen

Reimes rekefabrikk AS

arild.stulen@f-s.no

Anton Fjellvær

Hitramat AS

anton@hitramat.no

Arne Aarhus

Ocean Quality

arne.aarhus@oceanquality.no

Audun Bjelkarøy

Selected Seafood AS

audun@selectedseafood.com

Bjørn-Erik Stabell

Norges sjømatråd

bes@seafood.no

Bodil Holmen

Nord Reker

bodil@nordreker.no

Carl Johan Pettersen

Leder av markedsgruppen for konvensjonell, Bjørge & co AS

carljohan@asbjorge.com

Christian Olsen

Nergård Sales AS

christian@nergard.no

Erik Holvik

Marine Harvest Norway AS

erik.holvik@marineharvest.com

Eva Maria Kristoffersen

Egil Kristoffersen & Sønner AS

eva@jennskaret.no

Egil Magne Haugstad

Pelagia AS

emh@egersund-fisk.no
1 av 6 sider
Neste side →